Friday, April 13, 2018

Bài thơ cho Nước

https://baomai.blogspot.com/

Trong một buổi nói chuyện cho TED Talk tại Trường Đại học Stanford với chủ đề “Tôi đến từ Việt Nam”, luật sư Trịnh Hội có nói rằng: Anh sinh ra ở nước Việt Nam Cộng Hòa. Và lá cờ đỏ sao vàng không đại diện cho anh, cũng như không đại diện cho đất nước Việt Nam của chúng ta.

Tôi nghĩ đến thế hệ của chúng tôi (và những thế hệ trẻ hơn): Không được sinh ra ở một đất nước Tự Do như Miền Nam Việt Nam trước 1975, mà trót sinh nhầm giữa thời Cộng Sản. Nhưng dù thế nào, chúng ta cũng không chọn được nơi mình sinh ra hay thời đại mình sẽ lớn lên, mà chỉ có thể chọn cho mình lý tưởng mà cuộc đời hằng theo đuổi. Nên dù sống trong lòng chế độ bao năm qua, tôi vẫn luôn hãnh diện rằng: Tôi là một người Việt Tự Do. Và lá cờ đỏ sao vàng cũng không bao giờ đại diện cho tôi, hay đại diện cho đất nước của chúng ta.

Tôi đã nghĩ đến sẽ đặt một bài thơ cho Nước...

https://baomai.blogspot.com/

Tôi sinh năm 1988. Và mùa Xuân năm nay cũng tình cờ là đánh dấu đúng 88 năm từ ngày có Đảng Cộng Sản Việt Nam. Và tôi nghĩ đến hai số 8 cũng là biểu trưng cho hai chiếc còng khóa chặt vào cổ dân Việt: Việt Cộng và Trung Cộng. Nên tôi chọn viết 88 câu thơ, với tấm lòng đơn sơ dành cho quê hương và đồng bào còn triền miên cay đắng dưới trời Cộng Sản.

Xin cảm ơn quý độc giả đã đồng cảm và chia sẻ bài thơ đến mọi người trong thời gian ngắn vừa qua, và dành nhiều lời khích lệ gửi đến chúng tôi, với tấm chân tình xót Nước thương nòi.

Cùng một ước mơ Việt Nam, tôi tin rằng đất nước sẽ thay đổi, trong lý tưởng tuổi trẻ và sự đoàn kết anh em. Để một ngày mai, chúng ta không chỉ đưa đất nước thoát khỏi con đường Cộng Sản tăm tối, mà còn đưa Quốc Gia trở nên cường thịnh, nhân bản và văn minh giữa trời Tự Do:https://baomai.blogspot.com/ 
https://baomai.blogspot.com/ 
https://baomai.blogspot.com/ 
https://baomai.blogspot.com/ 
https://baomai.blogspot.com/
https://baomai.blogspot.com/ 
https://baomai.blogspot.com/ 
https://baomai.blogspot.com/ 
https://baomai.blogspot.com/ 
https://baomai.blogspot.com/ 
https://baomai.blogspot.com/ 
https://baomai.blogspot.com/ 
https://baomai.blogspot.com/ 
https://baomai.blogspot.com/ 
https://baomai.blogspot.com/ 
https://baomai.blogspot.com/ 
https://baomai.blogspot.com/ 
https://baomai.blogspot.com/ 
https://baomai.blogspot.com/ 
https://baomai.blogspot.com/ 
https://baomai.blogspot.com/ 
https://baomai.blogspot.com/ 
https://baomai.blogspot.com/

https://baomai.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.