Monday, October 15, 2012

Mấy cái lăng quăng càng rối đời!

image

image

image

image

image

image

image

Khi bạn chỉ tay vào mặt người khác, có đến ba ngón tay đang chỉ về phía bạn. Hãy thử làm điều đó ngay bây giờ đi, bạn sẽ hiểu điều tôi vừa nói. Bởi thế, trước khi trách người khác thì hãy xem lại mình.

image

image

image
Bến Nước Đục


image


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.