Friday, January 4, 2013

320,000 quân Trung Cộng từng tham gia chiến tranh Việt Nam

image


LTS: Việc quân Trung cộng tham chiến xâm lăng nước Việt Nam Cộng Hòa trước 1975, đã được một số tin tình báo và báo chí miền Nam đề cập tới. Đảng CSVN, lũ buôn dân bán nước vẫn chối bai bải là không có quân đội ngoại nhập vào nước VNCH, ngay cả quân cộng sản Bắc Việt.

Thế nhưng, sau khi xâm chiếm VNCH xong, VGCS đã tự phô bày bản chất bịp bợm, buôn dân bán nước kể từ đó cho tới nay, càng ngày càng lộ liễu hơn.

image
Bằng chứng này, qua bản tin từ một tờ báo phát hành tại HongKong đã là một bằng chứng hùng hồn cho việc "rước voi về dày mả tổ (bọn CSVN)!", để chúng càng tàn ác và man rợ hơn trong việc giết người, cướp của cả dân tộc và đất nước Việt Nam.

Tài liệu số lượng quân Trung cộng tham chiến xâm lăng nước Việt Nam Cộng Hòa trước 1975

image
Như vậy là đã lòi tẩy con bài giải phóng Miền Nam mà từ lâu cộng sản vẫn khoe khoang mình là "anh hùng không cần quân ngoại bang tham dự"!

image
Cho nên TC quyết tâm chiếm Biển Đông hút dầu và thôn tính VN hầu thành lập Liên Bang Đông Dương Việt Miên Lào vào nước CHND Trung Hoa đồng thời để trừ nợ 320 ngàn bộ đội TC và Vũ khí do CSVN mua chịu trước đây để đánh phá và giết hại người dân Miền Nam mà chúng mị dân bằng danh nghĩa giải phóng ! 


Sự thật bị giấu kín (320 ngàn quân Trung Cộng từng tham gia chiến tranh Việt Nam)
image

Quân số Trung cộng tham gia chiến tranh Việt Nam được tiết lộ trong những tài liệu trước đây:

Bên cạnh Liên-Xô, vào thời điểm 1967 ngoài hàng vạn tấn đạn dược, vũ khí, đã có 16 sư đoàn với 170 ngàn quân

image
Trung Quốc tại miền Bắc Việt Nam để yểm trợ cho đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng đồng thời để bảo vệ vòng đai an ninh của Trung Quốc. Tội ác của đảng Cộng sản Trung Quốc đối với dân tộc Việt Nam, từ các tư tưởng độc hại đến võ khí giết người, từ cải cách ruộng đất đến đến Hoàng Sa, Trường Sa, từ chiến tranh biên giới đến trận chiến Lão Sơn, không thể viết hết trong một bài, trong một cuốn sách mà phải xây dựng một trung tâm dữ kiện.

CHINA ADMITS IT SENT TROOPS TO FIGHT THE U.S. IN VIETNAM
Published: Tuesday, May 16 1989 12:00 a.m. MDT

China has admitted for the first time that it sent more than 300,000 combat troops to Vietnam to fight against U.S. forces and their South Vietnamese allies.
Th semiofficial China News Service said Tuesday in a report monitored in Hong Kong that China sent 320,000 soldiers to Vietnam during the 1960s. It also spent over $20 billion to support Hanoi's regular North Vietnamese Army and Viet Cong guerrilla units.
China has admitted for the first time that it sent more than 300,000 combat troops to Vietnam to fight against U.S. forces and their South Vietnamese allies.
Th semiofficial China News Service said Tuesday in a report monitored in Hong Kong that China sent 320,000 soldiers to Vietnam during the 1960s. It also spent over $20 billion to support Hanoi's regular North Vietnamese Army and Viet Cong guerrilla units.The agency report cited "The History of the People's Republic of China," published by the official State Archives Publishing House, as saying that more than 4,000 Chinese soldiers were killed in the war.
Fighting finally ended when victorious North Vietnamese tanks battered their way into the grounds of Doc Lap Palace in Saigon on April 30, 1975.
During the war China repeatedly denied U.S. allegations that its soldiers were operating in Vietnam.
U.S. intelligence reports at the time spoke of U.S. combat units finding soldiers dressed in Chinese combat gear and wearing Chinese insignia.
During the 10 years of direct U.S. involvement American troop levels reached over 500,000. Estimates of North Vietnamese Army units varied, but Hanoi maintained throughout the war its soldiers went only as volunteers to help the southern Viet Cong guerrilla movement.
Units from South Korea, Australia and New Zealand fought alongside U.S. and South Vietnamese soldiers, with logistical support from Thailand and the Philippines.
Both presidents Lyndon Johnson and Richard Nixon were extremely wary of allowing U.S. aircraft to bomb too close to the Chinese border with North Vietnam for fear of involving the Chinese on a larger scale.
But pressure groups seeking news on Americans listed as missing-in-action in Indochina say a small handful of U.S. pilots bailed out over Chinese territory after their planes were hit by Vietnamese ground fire.

http://www.deseretnews.com/article/46743/CHINA-ADMITS-IT-SENT-TROOPS-TO-FIGHT-THE-US-IN-VIETNAM.html?pg=all

imageNo comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.