Saturday, May 4, 2024

Chính phủ TT Biden chi phối Big Tech

 BM

Một tiểu ban của Hạ viện đã ban hành một báo cáo tháng Năm ghi chép việc chính phủ Tổng thống (TT) Biden chi phối các hoạt động kiểm duyệt COVID-19 của các đại công ty công nghệ (Big Tech).


Tiểu ban Đặc biệt về Vũ khí hóa Chính phủ Liên bang, do Dân biểu Jim Jordan (Cộng Hòa-Ohio) làm chủ tịch, đã đặt tiêu đề cho báo cáo là “Tổ hợp Kiểm duyệt-Công nghiệp: Các Quan chức Hàng đầu của Tòa Bạch Ốc của TT Biden đã Ép buộc Big Tech phải Kiểm duyệt người Mỹ Như thế nào, Thông tin Chính xác, và Những người Chỉ trích Chính phủ TT Biden.”


Báo cáo đề cập đến kế hoạch kéo dài nhiều tháng của chính phủ TT Biden nhằm gây áp lực lên Meta (công ty mẹ của Facebook), Alphabet (công ty mẹ của YouTube), và Amazon nhằm xóa nội dung trực tuyến trái ngược với luồng thông tin chính thức.

BM
Báo cáo nêu rõ: “Mặc dù chiến dịch gây áp lực của Tòa Bạch Ốc của TT Biden phần lớn đã thành công, nhưng ảnh hưởng của nó là rất có hại. Bằng cách đàn áp tự do ngôn luận và cố tình bóp méo việc thảo luận công khai ở quảng trường hiện đại, các ý tưởng và chính sách không còn được kiểm tra và tranh luận một cách công bằng về giá trị của chúng nữa.”


Bản báo cáo đề cập đến Hồ sơ Twitter, một hồ sơ tiết lộ các tài liệu nội bộ được phát hành cho các ký giả sau khi nhà tư bản công nghiệp Elon Musk mua lại Twitter, hiện được gọi là X.


BM


“Nhưng những tài liệu quan trọng nhất để hiểu rõ nỗ lực kiểm duyệt từ Tòa Bạch Ốc của TT Biden đã được chứng minh là những bức thư điện tử nội bộ của các công ty khi nhận được những lời đe dọa và ép buộc của Tòa Bạch Ốc,” báo cáo cho biết. “Sau khi ban hành hàng chục trát đòi hầu tòa cho Big Tech, các cơ quan chính phủ, cũng như các bên thứ ba có liên quan, Ủy ban Tư pháp và Tiểu ban Đặc biệt về Vũ khí hóa Chính phủ Liên bang bắt đầu thu được hàng chục ngàn tài liệu minh họa chi tiết về chiến dịch gây áp lực của Tòa Bạch Ốc của TT Biden.”


Bộ quy tắc tương tự đã được áp dụng để loại bỏ “thông tin chính xác về tác dụng phụ” của vaccine và nguồn gốc của COVID-19.


Báo cáo còn nói rằng không chỉ là nội dung trực tuyến mà còn cả sách trên Amazon.


BM


Báo cáo cho biết có những điểm tương đồng đáng chú ý giữa ba công ty này trong tiến trình áp dụng các chính sách kiểm duyệt do sự ép buộc của chính phủ TT Biden.


“Trong mỗi trường hợp, những công ty này đã xác định các yêu cầu kiểm duyệt của Tòa Bạch Ốc của TT Biden là ‘gây áp lực’ hoặc lưu ý một nỗi lo sợ rằng mọi thứ có thể ‘vượt quá tầm kiểm soát,’” báo cáo cho biết. “Và mặc dù có sự khác biệt về thời gian và cách thức mà mỗi công ty phải chịu đựng trước áp lực của Tòa Bạch Ốc, nhưng đến tháng 09/2021, Facebook, YouTube, và Amazon đều đã áp dụng các chính sách kiểm duyệt nội dung mới mà theo đó loại bỏ hoặc giảm bớt các quan điểm và nội dung mà Tòa Bạch Ốc của TT Biden không tán thành.”


Tiểu ban lập luận rằng những hành động này là vi phạm Tu chính án thứ Nhất, và họ vẫn tiếp tục điều tra sau khi phát hiện ra nhiều hành vi vi phạm hơn.


Tiểu ban cho biết thông tin mà họ thu thập được sẽ được sử dụng để hướng dẫn cho “dự luật tiềm năng.”


BM


Báo cáo nói rằng chính phủ TT Biden đã không “đáp ứng đầy đủ” yêu cầu của tiểu ban về việc cung cấp các tài liệu liên quan đến cuộc điều tra.
Matt McGregor _ Cẩm An

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.