Sunday, October 20, 2019

Khí phách còn, Dân tộc còn

BM
Ngày 6 tháng 10 năm 2019, tại Tọa đàm khoa học "Vùng biển Bãi Tư Chính và Luật pháp quốc tế", ông Lê Mã Lương nêu ý kiến: "Dự buổi hội thảo này có các anh ở Bộ ngoại giao, Ban đối ngoại Trung ương, tôi muốn hỏi các anh chính phủ có kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế hay không. Đây là câu chuyện của toàn dân Việt Nam. Giữ được Bãi Tư Chính là giữ được các đảo khác của Việt Nam, nếu chúng ta để mất thì Việt Nam sẽ không còn đảo nào." Ông cho rằng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch "không biết đọc bản đồ", "không ra thực địa”, và các tướng lĩnh quân đội "chỉ có mỗi mặt mạnh, đó là có rất nhiều tiền".


Thành phố Westminster, Thủ đô Người Việt Nam Tị Nạn Việt Cộng.

Ngày 15 tháng 10 năm 2019.

Thiếu Tướng Lê Mã Lương thân mến,

Tin tức cho biết nhà của Thiếu Tướng đã bị Công An đóng chốt, bản thân Thiếu Tướng đã bị cô lập với thế giới bên ngoài, tôi viết thư này cho Thiếu Tướng với mục đích tiếp tay Thiếu Tướng để thông báo cho Quân Đội Nhân Dân Việt Nam biết ngòi nổ đã khai hỏa.

Thế kỷ trước, Cụ Phạm Quỳnh viết: “"Truyện Kiều còn, tiếng ta còn. Tiếng ta còn, Nước ta còn". Cụ Phạm Quỳnh là nhà văn hóa, nên Cụ coi ngôn ngữ có thể giúp dân tộc trường tồn. Còn tôi, một nhà quân sự, xin nói: "Khí phách còn, Dân tộc còn". Bởi vì ngôn ngữ còn, nhưng tinh thần dân tộc bạc nhược thì Đất Nước sẽ tiêu vong.

BM

Theo trong lịch sử, Trần Thủ Độ trấn an vua Trần: “Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo”, hoặc Trần Bình Trọng quắt mắt nhìn vào mặt quân thù mà mắng: “Ta thà làm quỷ nước Nam; còn hơn làm vương đất Bắc” là sự biểu lộ khí phách của nòi giống Việt để con cháu trông vào tấm gương đó mà gìn giữ sơn hà trường tồn. Sau một ngàn năm bị làm nô lệ cho Tàu, sau một trăm bị Tây đô hộ, nòi giống Việt vẫn còn là nhờ vào khí phách. Việt Cộng tiêu diệt khí phách toàn dân, chắc chắn nước mất và nòi giống cũng không còn. Tôi dám nói quả quyết như thế!

Trong cơn lửa bỏng dầu sôi, Đất Nước cần những người con dám hy sinh tính mạng, tài sản để gìn giữ từng tấc đất của Cha, Ông; chứ không thể ngồi đó mà ngâm mấy câu thơ Kiều! Hơn lúc nào hết, Việt Nam ta bây giờ đang cần những người con khí phách. Phải có khí phách thì mới ý thức trách nhiệm của mình với Non Sông, như ông bà ta đã dạy: “Giặc đến nhà, đàn bà (dù chân yếu tay mềm) cũng phải đánh”.

Châm ngôn của Đạo Phật là: “Bi - Trí - Dũng” và tinh thần Vô Úy cũng có mục đích dạy cho môn đồ lấy khí phách làm kim chỉ nam để bảo vệ Dân tộc và Đạo pháp.

BM

Người cha đẻ nền Cộng Hòa ở Miền Nam Việt Nam căn dặn: “Tôi tiến, anh em hãy tiến theo tôi. Tôi lùi, anh em hãy giết tôi. Tôi chết, anh em hãy nối chí tôi”. Từ cái tinh thần cương quyết đó, Quân đội Việt Nam Cộng Hòa mới có phương châm “Tổ Quốc - Danh Dự - Trách Nhiệm” để làm người chiến sĩ phải hành xử xứng đáng với phong cách của người trai thời loạn.

BM

Tuần qua, nghe đi nghe lại bài nói chuyện của Thiếu Tướng về tình hình Đất Nước, tôi rất lấy làm hài lòng, vì ít ra trong lòng chế độ bạo tàn còn có một người Việt Nam dám nói SỰ THẬT. Bởi vì, Chúa dạy chỉ có SỰ THẬT, mới giải phóng CON NGƯỜI!

Thiếu Tướng đã nhìn nhận Miền Nam có một chính quyền hợp pháp do dân bầu. Thiếu Tướng cũng nhìn nhận lãnh đạo Miền Bắc dùng chữ Ngụy Quân, Ngụy Quyền là một sự xúc phạm, khiến cho tôi đánh giá Thiếu Tướng vô tư, đã thấy được cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn do miền Bắc gây nên là phi nhân, phi nghĩa. Vì lẽ đó, hôm nay, nhân danh một người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, quan niệm khí phách cần thiết hơn vũ khí tối tân, tôi muốn tâm tình với người chiến sĩ “Bộ Đội Cụ Hồ” để chia sẻ nỗi dằn vặt tâm tư vì sao nước Việt Nam mình lâm vào hoàn cảnh đớn đau này. 
  
BM

Không cần đợi đến lúc Thiếu Tướng nói ông Đại tướng Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam không đọc được bản đồ trận liệt, tôi mới biết hàng ngũ lãnh đạo chính trị, quân sự của cộng sản ngu dốt. Tôi đã từng viết những Võ Nguyên Giáp, Phạm văn Đồng, Trường Chinh Đặng Xuân Khu toa rập với Hồ Chí Minh làm cuộc cách mạng vô sản đều là loại ngu dốt. Xin Thiếu tướng đừng cảm thấy chạm tự ái, bởi vì dám nhìn vào SỰ THẬT cũng là khí phách để tìm lối ra cho Dân Tộc. Tôi xác nhận Thiếu Tướng là người yêu nước, có khí phách, nhưng chẳng may sinh ra và lớn lên ở miền đất bị cái chủ nghĩa ma quỷ dẫn dắt, nên không nhìn thấy Chống Mỹ là mất nước vào tay Tàu, một kẻ thù truyền kiếp. Dưới đây là những sự kiện không thể tranh cãi:

BM

1_ Cái ngu dốt thứ nhất của các ông Chinh, Giáp, Đồng … và tầng lớp trí thức đi theo cái chủ nghĩa “Vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo” thì ngôi nhà Việt Nam ắt sụp đổ vì nền tảng gia đình, nền tảng xã hội không còn. Lại sùng bái lãnh tụ Hồ Chí Minh, một kẻ nhất cử nhất động đều cúi đầu làm tay sai cho Tàu để được làm chư hầu.

BM

2_ Cái ngu dốt thứ hai là không thấy chủ trương “đào tận gốc, trốc tận rễ” giới trí thức thì chỉ tồn tại tầng lớp lãnh đạo ngu dốt điều hành việc nước mà thôi! Vì chủ trương đó mà một anh bẻ ghi đường rầy xe lửa như Lê Duẩn, anh hoạn lợn thiến heo như Đỗ Mười, anh cai đồn điền cạo mủ cao su như Lê Đức Anh, anh y tá vườn như Nguyễn Tấn Dũng … mới có thể bước lên địa vị lãnh tụ! Ngay cả Tiến sĩ triết lý Marx - Lenin như Nguyễn Phú Trọng làm lãnh tụ cũng là loại ngu dốt, vì cái chủ nghĩa Marx Lenin đã bị nhân loại ném vào thùng rác mà vẫn nằng nặc đòi tiến lên Xã Hội Chủ Nghĩa!

BM

3_ Cái ngu dốt thứ ba là bộ máy cai trị cộng sản lấy câu “Hồng hơn Chuyên” làm phương châm thì chỉ có thành phần ngu dốt, nịnh bợ, hèn hạ, chỉ biết tụng bài kinh Mác - Lê như con vẹt, mới có thể ngoi lên vai trò lãnh đạo trong đảng. Nếu có một người nào dám nói ra sự sai lầm của chủ nghĩa, liền bị đảng kết tội phản động ngay. Sau khi Thiếu Tướng phát biểu về Bãi Tư Chính, Nguyễn Phú Trọng và một bầy dư luận viên liền lên tiếng mạt sát sự phản bội của Thiếu Tướng, là một bằng chứng rõ ràng chúng sợ SỰ THẬT!

BM

4_ Cái ngu dốt thư tư là tới giờ phút này, đảng cộng sản còn tụng những câu “học tập và noi gương Bác Hồ” mà không cảm thấy nhục, khi nghe những lời châm biếm “Bác” một cách khinh miệt trong dân gian, hoặc “thà mất nước hơn mất đảng”, “còn đảng, còn mình” mà không nghĩ được rằng một khi nước mất thì còn đảng thế quái nào được?

Thiếu Tướng Lê Mã Lương thân mến,

Hồ Chí Minh đã dựng lên một cỗ máy cai trị sắt máu gồm những tên lãnh đạo ngu dốt, hèn hạ, cực kỳ tàn ác thì chỉ cần có một chút suy luận, chúng ta phải biết Hồ Chí Minh âm mưu đẩy nhân dân làm nô lệ Thiên triều nhà Hán. Câu khẩu hiệu “Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc” chỉ là trò bịp bợm đánh lừa dân ngu!

Nhờ sự bùng nổ thông tin của nhân loại, Sự Thật đã phơi bày dưới ánh sáng mặt trời. Dù Bộ Chính trị dùng DNA kiểm nghiệm, chứng minh Hồ Chí Minh là người Việt Nam đi nữa, thì nhân dân Việt Nam vẫn kết tội Hồ Chí Minh là tên Đại Việt gian đã có dã tâm đẩy toàn dân ta xuống hàng súc vật, vì cái chủ nghĩa tiêu diệt quyền làm Người.

image

Trước đây, khi nghe Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố “Không vì bốn tốt và mười sáu chữ vàng mà đánh mất chủ quyền Quốc gia”, tôi tưởng anh ta coi chủ quyền Quốc gia là trên hết, nên tôi đã viết hai bức thư khuyên anh ta làm cuộc cách mạng cung đình. Lúc bấy giờ, Nguyễn Phú Trọng không dám gọi đích danh Ba Dũng, mà chỉ gọi “Đồng chí 3X” và tất cả tướng lãnh Quân Đội và Công An đều là người của Ba Dũng, thì đó là cơ hội bằng vàng để mưu đại sự nhằm lưu danh thiên cổ, tiếc rằng Ba Dũng là dân Nam Kỳ, nhưng không có khí độ “anh chị” của dân Nam Kỳ, nên Ba Dũng bây giờ giống như con cá nằm trên thớt, chờ Nguyễn Phú Trọng xuống tay “xử lý”!   

BM

Khi ông lãnh sự Đặng Xương Hùng ở Genève chia tay đảng cộng sản, tôi viết một bức thư gửi tới các tòa Đại sứ, các tòa Lãnh sự cộng sản, kêu gọi các nhà ngoại giao noi gương Đặng Xương Hùng đồng loạt xin tị nạn chính trị và chia tay đảng, nhưng họ đều im lặng. Cũng dễ hiểu thôi! Đảng cộng sản do Hồ Chí Minh trồng người thì phải sản sinh ra rặt một loài ký sinh (chữ của Tiến sĩ Hà Sĩ Phu).

Tôi không trách Nguyễn Tấn Dũng và những nhà ngoại giao Việt Cộng hèn. Bởi vì Đại Tướng Võ Nguyên Giáp được bộ máy tuyên truyền của đảng ca ngợi là anh hùng Quân Đội Nhân Dân mà còn hèn hạ, tuân lệnh Lê Duẩn, Lê Đức Thọ làm nhiệm vụ “cai đẻ” thì làm gì Quân đội có binh hùng tướng mạnh? Giống như Thiếu Tướng nhận xét, "tướng lãnh Việt Cộng ngày nay chỉ mạnh về phương diện có nhiều tiền, vì noi gương hèn của bậc đàn anh!"

Thiếu Tướng Lê Mã Lương thân mến,

BM

Thiếu Tướng là nạn nhân của một bộ máy cai trị thép được dựng lên bởi Giáo chủ Hồ Chí Minh. Nó không chấp nhận người dưới quyền có trái tim yêu nước và bộ não biết nhận thức đúng sai. Nay Thiếu Tướng đem tim óc để nói lên tình trạng của Đất Nước, thì tôi cũng mang tim óc để trình bày cho Thiếu Tướng rõ rằng hai chúng ta đều là nạn nhân. Lãnh đạo của Thiếu Tướng đẩy thanh niên miền Bắc làm người lính tiền phong; còn chúng tôi ở miền Nam đành phải làm người lính tiền đồn cho Mỹ, bởi vì chúng tôi không thể dùng gậy gộc để chống lại vũ khi tối tân của Nga Tàu.

Mới đây, ông Nguyễn Đình Binh viết kiến nghị gửi lên Trung Ương đề nghị đốt xác Hồ Chí Minh là đúng. Nhưng theo tôi, đốt xác chưa đủ. Phải viết một bản cáo trạng hạch tội Hồ Chí Minh đã đày đọa dân ta và dâng nước Việt Nam cho Tàu. Đồng thời đập bỏ tượng Hồ Chí Minh tại các cơ quan, tại chùa chiền để hóa giải kiếp nạn. Bởi vì Hồ Chí Minh là nguyên nhân của mọi nguyên nhân khiến cho tinh thần ái quốc của toàn dân trở nên bại hoại như ngày hôm nay.

image

Bao lâu nay đảng cộng sản cứ ra rả ngày đêm bắt nhân dân học tập tư tưởng Hồ Chí Minh và noi gương đạo đức Hồ Chí Minh thì cái đất nước chúng ta vẫn còn ngập tràn những con sâu đục nát xã hội. Thiếu Tướng đòi cầm đầu một đám tướng lãnh và cựu quân nhân đến Bộ Ngoại giao hỏi tội, thì chẳng khác nào Thiếu Tướng chữa bệnh ung thư bằng cách xoa dầu cù là, dầu Nhị Thiên Đường hay dầu cảm cúm. Là nhà quân sự, chắc chắn Thiếu tướng phải hiểu chiến lược “đánh rắn, phải đánh dập đầu”?

Thật vậy! Con bệnh Việt Nam trầm trọng lắm rồi! Báo chí trong nước, dù dưới sự kiểm duyệt gắt gao của đảng, tôi cũng thấy được nó đang hấp hối. Có lẽ Thiếu Tướng cũng thấy rõ cái trò đốt lò của Nguyễn Phú Trọng là sự thanh toán phe cánh; chứ không phải dụng tâm làm sạch bộ máy cai trị? Bởi vì Điều 4 còn nằm sờ sờ trong Hiến pháp và cái lối giải thích luật một cách tùy tiện thì chỉ béo tập đoàn ăn cướp mà thôi! (1)
  
Thiếu Tướng sẵn sàng hy sinh tính mạng cho sự sống còn của Tổ Quốc Việt Nam. Tôi, người lính miền Nam cũng sẵn sàng hy sinh tính mạng (dù đã hợp pháp trở thành công dân Hoa Kỳ) cho Tổ Quốc Việt Nam, bởi vì kêu gọi đập bỏ hình tượng Hồ Chí Minh và viết cáo trạng kết tội Hồ Chí Minh, là tôi chấp nhận bản án tử hình của Đảng cộng sản Việt Nam.

BM

Tôi khẳng định: “Còn sợ bóng ma Hồ Chí Minh là còn sợ Trung Cộng. Còn sùng bái Hồ Chí Minh là còn sùng bái Trung Cộng. Hãy đoạn tuyệt quá khứ! Hãy chấm dứt ăn mày dĩ vãng! ”. Đó là giải pháp mà tôi đề nghị với Thiếu Tướng, với nhân dân Việt Nam để Hồ Chí Minh không còn là CON NGÁO ỘP.

Hãy biết nhục vì mất nước, để mà chung lưng đoàn kết nhau giải cứu giống nòi.

Giống như Thiếu 
Tướng, tôi cũng chỉ nói SỰ THẬT mà thôi!

Cầu chúc Thiếu tướng không bị Công An bỏ tù và tra tấn!Bằng Phong Đặng văn Âu

BM

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.