Sunday, July 21, 2019

Chính quyền Trump đã lên tiếng, dân Việt Nam còn chờ gì?

BM


Ngày 20/7/2019, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Mỹ là Morgan Octagus đã đọc tuyên bố của Chính phủ MỸ VỀ VIỆC SỬ DỤNG VŨ LỰC ĐỂ TRANH GIÀNH DẦU KHÍ Ở BIỂN ĐÔNG".

Cụ thể: Mỹ lấy làm quan ngại bởi các báo cáo về việc Tàu cộng dùng vũ lực can thiệp vào các hoạt động thăm dò dầu khí của các nước có chủ quyền hợp pháp tại Biển Đông, trong đó có Việt Nam, quốc gia đã hoạt động thăm dò và khai thác ở đây lâu năm.

BM
  
Những hành động khiêu khích được lặp lại của Tàu cộng đang đe dọa đến an ninh năng lượng trong khu vực và nền hòa bình, ổn định tự do của thị trường năng lượng Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Đầu năm nay Ngoại trưởng Pompeo đã cành báo "với việc cản trở sự phát triển ở khu vực biển Đông bằng vũ lực, Tàu cộng đang ngăn các thành viên ASEAN tiếp cận với nguồn năng lượng trị giá 2,5 triệu tỉ USD".

BM  

Các hành động quân sự để tranh giành địa phận trên khu vực Biển Đông cùng với các hành vi khẳng định chủ quyền phi pháp trên Biển Đông, trong đó có việc Tàu cộng sử dụng quân sự để khiêu khích, hăm dọa, đối đầu các nước trong khu vực đã đe dọa đến nền hòa bình và ổn định.

Việc Tàu cộng gia tăng áp lực hướng vào các nước ASEAN, ép buộc họ phải tuân theo Bộ Quy tắc ứng xử ngăn họ được hợp tác với bên, nước thứ 3 đã bộc lộ chủ đích của Tàu cộng trong việc khẳng định sở hữu các nguồn dầu mỏ, khí đốt tại Biển Đông.

Mỹ kịch liệt phản đối việc sử dụng vũ lực và khiêu khích trong việc khẳng định sở hữu cũng như chủ quyền lãnh hải ở Biển Đông của Tàu cộng.

Mỹ yêu cầu Tàu cộng cần ngừng ngay các hành động bắt nạt và kiềm chế các hành động gây hấn và làm bất ổn tình hình trong khu vực. Hết tuyên bố.

BM  

Rõ ràng việc Hán nô Nguyễn Phú Trọng đã tiếp nhận thánh chỉ của Tập Cận Bình về việc yêu cầu Việt Nam phải hợp tác khai thác chung dầu khí với Tàu cộng ở Biển Đông để rồi Hán nô Nguyễn Phú Trọng ra tay sát hại Ả Trần Đại Quang để đoạt ghế Chủ tịch nước rồi ký chấp thuận thánh chỉ của Tập Cận Bình với trò "giấu trời qua biển" là ban hành nghị quyết trung ương với tên gọi "Phát triển kinh tế biển" là một hành vi bán nước của Việt cộng.

BM
  
Căn cứ trên công hàm 1958, các văn kiện hợp tác với Tàu cộng,... Việt cộng và Tàu cộng đã toa rập để cho Tàu cộng hút dầu khí ở Biển Đông để trường kỳ chống Mỹ.

Hành vi này chắc chắn sẽ bị chính quyền của Donald Trump ngăn cản, tuy nhiên để việc ngăn cản này hữu hiệu, thực tế hơn thì nhân dân Việt Nam phải đồng hành ép buộc nhà cộng quyền cộng sản Việt Nam phải kiện ngay Tàu cộng ra tòa PCA, nếu Việt cộng không dám kiện thì phải xóa sổ đảng cộng sản Việt Nam để chính phủ mới khởi kiện làm cơ sở để Mỹ cưỡng chế, trục xuất Tàu cộng ra khỏi Biển Đông.Tran Hung

BM

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.