Saturday, July 6, 2019

Bằng Phong _ Thư gởi giáo sư Lê Trọng Quát

BM


Thưa Giáo sư Lê Trọng Quát,

BM
  
Khi Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh rầm rộ phát động Phong trào Kháng chiến Giải phóng Việt Nam, em có nói với Tướng Minh: “Anh làm ngược nguyên tắc đấu tranh cách mạng bạo lực rồi, trước sau gì cũng thất bại. Điều quan trọng nhất của đấu tranh cách mạng bạo lực là bí mật, tuyển mộ thành phần có lý tưởng và phải có cán bộ có kinh nghiệm phản tình báo giỏi để đề phòng địch xâm nhập. Anh nên tổ chức cho cán bộ về nước, xây dựng hạ tầng cơ sở, kiên nhẫn chờ cho đến lúc có thời cơ thuận tiện thì mới phát động quần chúng nổi dậy.

Giống như Hồ Chí Minh lập đảng từ năm 1930, phải đợi tới năm 1945, Nhật bị Đồng Minh đánh bại, thì Hồ Chí Minh mới nổi lên cướp chính quyền từ tay chính phủ Trần trọng Kim”. Phó Đề đốc Minh bỏ ngoài tai những ý kiến đóng góp của em, rút cục nội bộ bị phân hóa vì cán bộ Việt Cộng xâm nhập. Đảng Việt Tân đang bị Việt Cộng dùng thủ đoạn “Black Mail” để sai khiến.

Trong thư trước, em nói với Giáo sư về công tác của Giáo sư vận động những quốc gia đã đặt bút ký vào Hiệp định Paris năm 1973 bắt buộc Việt Cộng phải thi hành cam kết, là hay lắm, nhưng không mang lại kết quả. Giả thiết rằng Giáo sư thành công thuyết phục 12 quốc gia thỏa mãn lời yêu cầu của Giáo sư, mà Việt Cộng không thi hành thì Giáo sư cũng bó tay.

BM
  
Thực tế cho chúng ta thấy rất rõ, Liên Hiệp Quốc gồm các quốc gia tự do lên án các nước cộng sản vi phạm nhân quyền, nhưng quyền con người ở các nước cộng sản càng bị đối xử tàn tệ hơn. Hơn 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ bị Trung Cộng giam giữ trong trại tập trung hết sức khắc nghiệt mà thế giới không thể can thiệp vì không có sức mạnh chế tài. Trung Cộng phân tán mỏng người Duy Ngô Nhĩ trong Cộng đồng người Hán, bắt buộc sử dụng Hán ngữ và kết hôn với người Hán để tiêu diệt chủng tộc Duy Ngô Nhĩ. Quốc tế đều thấy rõ âm mưu diệt chủng của Trung Cộng đều lên tiếng phản đối, nhưng Trung Cộng phớt lờ thì đành bó tay.

Tòa án Quốc Tế phán quyết Trung Cộng chiếm các hòn đảo của Phi Luật Tân là phi pháp, phải trả lại cho Phi Luật Tân. Trung Cộng tuyên bố phán quyết Tòa án Quốc Tế không có giá trị. Tòa Án Quốc Tế bó tay!

BM
  
Em là người nghiêm chỉnh đặt vấn đề với Giáo sư, chứ không giống như những người khác viết email châm biếm việc làm của Giáo sư là không công dã tràng. (Em không ghi ra đây lời châm biếm có tính cách mạ lỵ rất nặng), vì sợ Giáo sư buồn.

Chúng ta là những người tranh đấu tự do cho dân tộc, khi có người nghiêm chỉnh đặt vấn đề cho cho chúng ta thì chúng ta phải có bổn phận giải thích một cách thuyết phục về chủ trương và đường lối của chúng ta sẽ mang lại kết quả như mong muốn; chứ không thể im lặng, cứ tiến hành, bất chấp sự góp ý nghiêm chỉnh, xây dựng của người khác. Chúng ta không có quyền làm tốn hao sức lực và mất niềm tin của người ủng hộ. Chỉ khi nào có hành động khuất tất mới im lặng, vì không thể giải thích!

Theo nhận định của em: Chỉ Hoa Kỳ mới đủ sức mạnh phá tan tham vọng bá chủ hoàn cầu của Trung Cộng. Các đời Tổng thống trước ông Donald Trump đều biết rõ âm mưu gian ác của Trung Cộng nhưng mặc kệ vì họ không đủ cái dũng của nhà lãnh đạo đứng đầu Thế giới Tự Do.

BM

Tổng thống Donald Trump là vị lãnh đạo dám giải quyết Đại Họa Da Vàng. Chỉ cần bị áp thuế thôi, Trung Cộng đã lao đao. Nếu vẫn không mang lại kết quả, chắc chắn sẽ đến giai đoạn cấm vận toàn diện hoặc chiến tranh quân sự.

Vì Trung Cộng nhận rõ quyết tâm của Tổng thống Donald Trump nhất định đánh đổ mình, nên Trung Cộng đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua chuộc bọn chính trị Dân Chủ xôi thịt và bọn truyền thông thổ tả phá hoại những biện pháp “an ninh Quốc gia” và “dân giàu, nước mạnh” của Tổng thống Donald Trump bằng mọi phương cách, dù đê tiện đến thế nào đi nữa.

Không một người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản nào mà không thấy dã tâm của Trung Cộng. Nay gặp vị Tổng thống quyết tâm xóa sổ cộng sản, thì đây là thời điểm chúng ta thấy tia hy vọng ở cuối đường hầm cho công cuộc giải phóng dân tộc Việt Nam. Ngoại trừ, những người thờ ơ, vô cảm mới thây kệ dân tộc mình bị Hán hóa cũng đành lòng, thì chúng ta không thể vận động họ tham gia ủng hộ vị Tổng thống Chống Cộng. Cho nên, em đã viết nhiều bài kêu gọi nhắm đến các đối tượng như lãnh đạo đoàn thể Tôn giáo, lãnh đạo đoàn thể chính trị, lãnh đạo Cộng Đồng hãy kết hợp nhau để làm lịch sử.

BM
  
Một khi Tổng thống Donald Trump chống Trung Cộng, thủ lãnh phe Xã hội Chủ nghĩa (Cộng Sản) thì nhân dân Việt Nam sẽ đứng lên dẹp tan cái đảng Việt Cộng ác ôn.  Chắc chắc Công An và Bộ Đội Cụ Hồ sẽ quay súng lại thanh toán tập đoàn cầm quyền ác ôn. Giống như số phận của Tổng Bí thư Ceausescu của Lỗ Mã Ni bị thanh toán!

Thử hỏi có ai hơn người Tỵ Nạn Cộng sản như chúng ta tập hợp nhau giảng giải cho quần chúng ngây thơ Hoa Kỳ hiểu rõ âm mưu thâm độc của Trung Cộng? Tại sao mục tiêu trước mắt mà chúng ta không thi hành? Tại sao Giáo sư làm cuộc vận động. cho dù thành công, mà kẻ thù không đếm xỉa, lại cứ tiến hành? Xin Giáo sư hãy giải thích.

Em tin chắc một trăm phần trăm, Tổng thống Donald Trump phải triệt hạ Trung Cộng trước khi nhiệm kỳ thứ hai của ông chấm dứt. Bởi Tổng thống Donald Trump không hoàn thành được sứ mạng đó, khi quyền lãnh đạo nước Mỹ qua tay đảng Dân Chủ, thì thế giới sẽ bị Trung Cộng nuốt. Hiện nay, kẻ thù nguy hiểm của Hoa Kỳ là đảng Dân Chủ và Truyền thông thổ tả. Bởi vì bọn này chống bất cứ việc gì Tổng thống Donald Trump thực hiện.

BM
  
* Làm giảm số người thất nghiệp, gia tăng lực lượng quốc phòng, an ninh lãnh thổ, chúng cũng chống.

* Thanh lọc đầm lầy (drain the swap), không chấp nhận Xã hội Chủ nghĩa chúng cũng chống.

* Cải tổ hệ thống y tế hợp lý, chúng cũng chống.

* Chăm lo đời sống cho các cựu chiến binh chúng cũng chống.

* Tôn trọng lá quốc kỳ, kích động lòng yêu nước, tôn trọng quyền tự do ngôn luận, tự do tôn giáo … chúng cũng chống.

Đảng Dân chủ và Truyền thống không chống Tổng thống Donald Trump bằng lập luận hữu lý. Bọn này chống Tổng thống Donald Trump y hệt bọn Việt Cộng chống Người Quốc Gia. Nghĩa là hết sức bẩn thỉu, hết sức dơ dáy, miễn là chiếm được quyền lực về tay bọn chúng.

Thưa Giáo sư,

 
Dù đồng bào mình phiêu dạt khắp chân trời góc bể cũng phải đồng lòng nhau lên tiếng ủng hộ vị Tổng thống chủ trương xóa sổ Chủ nghĩa Xã hội để cứu thế giới. Phải hành động như thế thì mới chứng tỏ chúng ta phải bỏ nước ra đi vì hai chữ TỰ DO.

Nếu Giáo sư nhận thấy lập luận của em là không đúng, xin Giáo sư hãy lên tiếng phản biện để quần chúng xét đoán. Em chỉ xin nhắc, đồng bào chúng ta đã quá thống khổ dưới ách đô hộ của Việt Cộng và chúng ta cũng không còn nhiều thời giờ để làm cái công chuyện không mang lại kết quả.

Một lần nữa xin nhắc: Em trông chờ sự giải thích hợp lý của Giáo sư, một nhà trí thức còn quan tâm đến số phận đồng bào mình.

Kính thư,Bằng Phong Đặng văn Âu

BM

TT Trump phô trương sức mạnh quân sự Mỹ trong Lễ Độc lập
Để giữ da trắng hàng triệu phụ nữ đang dùng kem độc hại
Mỹ "vô hiệu hóa" được mối đe dọa từ Bắc Hàn?
Donald Trump kích động tinh thần nước Mỹ
170 năm giấc mơ California
Bạn đã biết đi du lịch đúng cách để không bị ghét bỏ?
Ăn cây nào, rào cây nấy!
Bí quyết làm một người cha tốt
Hồng Kông _ Tức nước vỡ bờ
Hồng Kông _ Đoàn kết theo chính nghĩa
Made in Vietnam _ trong thương chiến Mỹ-Trung
Tàu cộng đã chính thức “Té vào cung trượt” của Liên Sô
Cuộc gặp Trump - Tập sẽ 'phủ bóng' thượng đỉnh G20?
Từ biểu tình trên đường phố Hong Kong đến G20-Osaka
Nhân tài chạy xe ôm
Nghỉ thai sản ở các nước phát triển
Điều tra vụ tai nạn chết người, ‘tài xế bỏ đi’
Tổng thống Trump đổi giọng, đe dọa đánh thuế đối với hàng Việt Nam
Trung cộng thấm đòn tương chiến Mỹ
Hàng tỉ đôla hàng hóa TC né thuế quan Mỹ nhờ xuất khẩu từ VN

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.