Wednesday, December 5, 2018

Dân số người Việt ở hải ngoại

baomai.blogspot.com

Bài viết này là về thống kê dân số người Việt ở hải ngoại, tôi thu thập chi tiết từ Internet. Bài này chia ra làm bốn phần:

-Phần 1: Dân số người Việt ở các quốc gia trên thế giới.
-Phần 2: Dân số người Việt ở Hoa Kỳ.
-Phần 3: Dân số người Việt ở Canada.

Không tính Cam Bốt, người Việt ở Pháp nhiều thứ nhì trên thế giới, chỉ sau Mỹ. Nhưng tôi không liệt kê chi tiết người Việt ở Pháp trong bài này vì một đạo luật ở Pháp ban hành vào năm 1978 ngăn cấm thu thập tất cả dữ kiện về mầu da, xuất xứ, tôn giáo của một cá nhân (với mục đích là chính phủ sẽ đối xử mọi người như nhau vì không biết người đó đen vàng trắng đỏ, theo Chúa, Phật, Mohamed hay vô thần).

Vì đạo luật này mà không ai biết gì về dữ kiện, chẳng những không riêng gì  người ViệtNam, mà tất cả mọi người xuất xứ từ các quốc gia khác ở Pháp.

PHẦN 1:  Dân số người Việt hải ngoại trên thế giới

Theo https: //en.wikipedia.org/wiki/Overseas_Vietnamese 

baomai.blogspot.com  
Ghi chú: người Việt cũng ở Trung Hoa, Hong Kong, Lào, Phi-Luật-Tân... và nhiều quốc gia khác trên thế giới, nhưng không có thống kê từ các quốc gia này.

PHẦN 2, Người Việt ở Hoa Kỳ:

2a.   -19 thành phố có nhiều người Việt nhất ở Hoa Kỳ, theo thống kê của American Community Survey, 2012-2016 (nguồn wikiwand.com/en/):

baomai.blogspot.com

  (Những dữ kiện sau đây là của pewsocialtrends.org):

2b.   -10 vùng đô thị ở Hoa Kỳ có nhiều người Việt nhất (thống kê 2015 của pewsocialtrends.org):

baomai.blogspot.com  
Ghi chú: *Los Angeles bao gồm luôn cả vùng Orange County.

2c.  Dân số người Việt ở các tiểu bang Mỹ và thủ đô Washington, D.C. (thống kê 2012 của Pew Social Trends):

image
baomai.blogspot.com  
2d.  Người Việt ở Mỹ nói tiếng Anh:

-Số người Việt nói thông thạo tiếng Anh:  51%
-Số người Việt sinh ở Mỹ nói thông thạo tiếng Anh:     88%
-Số người Việt sinh ở Việt Nam nói thông thạo tiếng Anh:     34%
-Số người Việt trưởng thành nói thông thạo tiếng Anh:44%
-Số người Á Châu ở Mỹ nói thông thạo tiếng Anh:      70%

2e. Học vấn

https://baomai.blogspot.com  
2f. Gia đình sống trong mức độ nghèo khổ

Ghi chú: Những gia đình liệt kê vào hạng nghèo khổ (poverty) được hưởng nhiều quyền lợi từ chính phủ như welfare, medicaid, food stamps, trợ cấp giáo dục. Theo xếp đặt của chính phủ Liên Bang Hoa Kỳ, gia đình với lợi tức hàng năm sau đây được liệt kê là nằm trong mức sống nghèo khổ -Federal Poverty Level. Tiêu chuần này là của năm 2017:

-Gia đình với 1 người     :        $12,060 dollars.
-Gia đình với 2 người     :        $16,240 dollars.
-Gia đình với 3 người     :        $20,420 dollars.
-Gia đình với 4 người     :        $24,600 dollars.
-Gia đình với 5 người     :        $28,780 dollars.
-Gia đình với 6 người     :        $32,960 dollars.
-Gia đình với 7 người     :        $37,140 dollars.
-Gia đình với 8 người     :        $41,320 dollars.

baomai.blogspot.com  
2g. Các vần đề linh tinh khác:

baomai.blogspot.com  
PHẦN 3:  Người Việt ở Canada (thống kê 2016):

(Những dữ kiện sau đây lấy từ nguồn:  https://en.wikipedia.org/wiki/Vietnamese_Canadians )

Theo thống kê 2016, dân số người Việt ở Canada là 240,615 người (Dân số Canada là 36.71 triệu, thống kê 2017).  

3a. Dân số người Việt ở Canada:

baomai.blogspot.com


  
Nguyễn Tài Ngọc

baomai.blogspot.com

Dị ứng thực phẩm ngày càng tăng ở trẻ em?
Du sinh Trung cộng và du sinh Việt Nam
Người nữ tu trong cô nhi viện Pleiku
Ngôi trường Tiểu học mang tên Junko
Tại sao Mỹ chọn biểu tượng chim Đại bàng
Việt Nam _ ‘bước ra đường là đụng quán nhậu’
Mỏi mòn chờ xin tị nạn, người di cư trèo rào vào Mỹ
Những kẻ giết người hàng loạt và bệnh tâm thần
Chiến tướng Robert Lighthizer phá vỡ cấu trúc chính trị của Trung cộng
Donald Trump viếng linh cữu của TT George HW Bush
Tập chính thức đưa Trung cộng vào “tử lộ”
Thỏa thuận ô tô của Trump với Trung cộng
Thương chiến Mỹ-Trung có thể bùng nổ sau 90 ngày
Thế trận từ không gian
Lao động Việt Nam ở Nhật Bản
Linh cữu Cựu Tổng thống George H.W. Bush
Sự thật về bí ẩn UFO
Điều gì khiến TT chỉ được một nhiệm kỳ?
Vitamin D lợi hại thế nào cho cơ thể
Giò chả Long Phụng hợp tác với cơ quan điều tra

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.