Friday, September 9, 2022

Bạn có thể sống lâu hơn 9 năm ở Hawaii so với ở Mississippi

 BM

Đó có thể là gần một thập niên tuổi thọ, theo một báo cáo mới của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ.

 

Một nhóm nghiên cứu do Elizabeth Arias dẫn đầu, thuộc Bộ phận Thống kê Dân số của CDC, kết luận rằng: “Trong số 50 bang và Đặc khu Columbia, Hawaii có tuổi thọ trung bình cao nhất, với 80.7 tuổi vào năm 2020, và Mississippi có tuổi thọ thấp nhất là 71.9 tuổi.”

 

Đối với báo cáo này, các nhà nghiên cứu đã xem xét dữ liệu từ từng tiểu bang về tỷ lệ tử vong, cũng như dữ liệu điều tra dân số năm 2010 và dữ liệu của Medicare, để thống kê tuổi thọ trung bình của mỗi tiểu bang.

 

Phần lớn sự khác biệt giảm theo các ranh giới khu vực, trong đó người Mỹ sống ở Hawaii, Tây Bắc, California và Đông Bắc sống lâu nhất. Những người sống ở Đông Nam Bộ thường có tuổi thọ dự kiến ngắn nhất.


BM

BM

Như chúng ta đã thấy trong các bảng khác về dữ liệu tuổi thọ quốc gia, đại dịch đóng một vai trò lớn trong việc rút ngắn tuổi thọ của người Mỹ.

 

Nhóm nghiên cứu của CDC lưu ý: “Từ năm 2019 đến năm 2020, tuổi thọ trung bình giảm ở tất cả các bang và Đặc khu Columbia.

 

Trong đó, một số bang bị ảnh hưởng nặng nề hơn những bang khác. Ví dụ, ở New York tuổi thọ giảm 3 năm trong đại dịch, và ở Louisiana tuổi thọ giảm 2.6 năm.


BM


Mặt khác, báo cáo cho thấy Hawaii dường như không bị ảnh hưởng nặng nề: Ở Bang Aloha, tuổi thọ chỉ giảm 0.2 năm từ năm 2019 đến năm 2020. Ở New Hampshire, mức giảm chỉ là 0.4 năm.

 

Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng, phụ nữ vẫn có xu hướng sống lâu hơn nam giới, trung bình 5.7 năm so với các đồng nghiệp nam của họ vào năm 2020.

 

Nghiên cứu trên được công bố ngày 23/08 trên tờ National Vital Statistics Reports.


BM


Tìm hiểu thêm thông tin

Hopkins Medicine cung cấp những lời khuyên để giúp bạn có một cuộc sống khỏe mạnh lâu dài.

Nguồn bài viết: Báo cáo thống kê quan trọng quốc gia, ngày 23/08/2022.


 

HealthDay News  _  Tú Liên


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.