Thursday, January 22, 2015

R.I.P: Quốc vương Ả Rập Saudi qua đời

image
Quốc vương Ả Rập Saudi Abdullah bin Abdul Aziz đã qua đời thọ 90 tuổi
Ả Rập Saudi loan tin Quốc vương Abdullah đã qua đời. Vua Abdullah là một đồng minh lâu dài của Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan.

image

Người ta tin rằng ông đã 90 tuổi.

image
Người em cùng cha khác mẹ với ông, Thái tử Salman sẽ kế vị ông. Ông Salman, được cho là đã 79 tuổi, là hoàng thái tử của Ả Rập Saudi và là bộ trưởng Quốc phòng từ năm 2012.

image
Quốc vương Abdullah, chính thức lên ngôi vào năm 2006, nhưng thực ra ông đã cai trị đất nước từ năm 1995 khi vị vua tiền nhiệm là Vua Faud bị đột quỵ, không còn khả năng trị vì.

image
Quốc vương Abdullah được biết đến vì những nỗ lực hiện đại hóa đất nước, trong đó có việc cho phụ nữ nhiều quyền chính trị hơn, và tham gia cùng với Hoa Kỳ chống mạng lưới al-Qaida và thành phần cực đoan.

imageimage

image

image

http://baomai.blogspot.com/2015/01/ngu-ngay-rat-co-ich.html

http://baomai.blogspot.com/2015/01/pha-am-tang-nghe-moi-thoi-san-mat.html

http://baomai.blogspot.com/2015/01/noi-gi-voi-benh-nhan-sap-lia-oi.html

image

image

Việc làm cho người thông minh nhưng lười

Nhìn lại một vụ án đáng buồn
image

http://baomai.blogspot.com/2015/01/su-tich-12-con-giap.html

image

image

http://baomai.blogspot.com/2015/01/linh-ban-tia-cua-hoa-kythe-american.html

http://baomai.blogspot.com/2015/01/noi-tran-tro-cua-thu-tuong-ve-oi-moi-che.html

image

http://baomai.blogspot.com/2015/01/tiet-lo-ve-uong-day-buon-than.html


image

http://baomai.blogspot.com/2015/01/ban-la-nguoi-day-som-hay-song-ve-em.html

http://baomai.blogspot.com/2015/01/ban-sap-bi-uoi-viec.html

http://baomai.blogspot.com/2015/01/khi-thu-vien-tro-thanh-lau-ai-tri-thuc.html

image

image

image

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.