Tuesday, April 19, 2022

Hiểu rõ về Quyền lợi An sinh xã hội

 BM


***

BM

***

An sinh xã hội là phương tiện tiết kiệm hưu trí tồi tệ

  BM

Theo các nhà phê bình, an sinh xã hội, một chương trình hưu trí bắt buộc với khoảng 65 triệu người được hưởng và 176 triệu người được bảo hiểm, kém hơn so với các lựa chọn thay thế tiết kiệm hưu trí của khu vực tư nhân.

https://baomai.blogspot.com/2021/09/an-sinh-xa-hoi-la-phuong-tien-tiet-kiem.html


***

Lợi ích an sinh xã hội có thể làm bạn ngạc nhiên

 BM

Lợi ích an sinh xã hội trung bình cho công nhân về hưu là $ 1,417,22 mỗi tháng, tính đến tháng 9 năm 2018. Điều này cộng thêm tổng cộng chỉ hơn 17.000 đô la mỗi năm. Làm thế nào đến nay sẽ giúp bạn có được phụ thuộc vào chi phí sinh hoạt của bạn.

***

Tuổi hưu và phúc lợi ở Mỹ

BM
Sau hơn ba thập niên sinh sống và làm việc ở Mỹ, thỉnh thoảng anh em, bạn bè gặp nhau chúng tôi cũng bàn đến chuyện tương lai về hưu sẽ sống ra sao hay sống ở đâu.

***

7 tiểu bang không có thuế thu nhập khi về nghỉ hưu

Chuyện nghỉ hưu tại hải ngoại

Nghỉ hưu làm gì

Tuyệt chiêu nghỉ hưu sớm mà vẫn có tiền

Vì sao ở tuổi nghỉ hưu vẫn thích đi làm?

baomai.blogspot.com

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.