Thursday, August 24, 2023

Ông McCarthy cho biết về khả năng xảy ra cuộc điều tra đàn hặc TT Biden

 BM

Trong tuần này, Dân biểu Đảng Cộng Hòa hàng đầu tại Hạ viện cho biết rằng, một cuộc điều tra đàn hặc Tổng thống (TT) Joe Biden có thể sẽ sớm bắt đầu.


Hôm 22/08, Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy (Cộng Hòa-California) cho biết rằng nếu tổng thống và các thành viên trong gia đình ông cản trở các nhà điều tra của Quốc hội thì một cuộc điều tra sẽ được tiến hành khi Hạ viện nhóm họp sau kỳ nghỉ.


Ông McCarthy nói trên Fox News: “Toàn bộ sự quyết định ở đây là tùy thuộc vào cách gia đình Biden giải quyết vấn đề này. Nếu họ cung cấp cho chúng tôi tài liệu thì sẽ không cần phải điều tra đàn hặc. Nhưng nếu họ giữ lại các tài liệu và tranh đấu như hiện tại để không cung cấp cho công chúng Mỹ những gì họ đáng được biết, thì chúng tôi sẽ tiến hành cuộc điều tra đàn hặc khi chúng tôi quay lại phiên họp.”

BM

Hồ sơ ngân hàng mà các nhà điều tra Quốc hội thu được cho thấy ông Hunter Biden, những người thân khác của Tổng thống Biden và các cộng sự của họ đã được thanh toán hơn 20 triệu USD từ ngoại quốc. Những người tố cáo từ IRS và FBI đã làm chứng về những gì họ phát hiện ra trong quá trình điều tra và sự cản trở của các quan chức chính phủ hàng đầu. Ngoài ra, ông Devon Archer, một cộng sự cũ của ông Hunter Biden, kể với các dân biểu rằng Tổng thống Biden, khi còn là phó tổng thống, đã gặp gỡ các đối tác kinh doanh của con trai.


Một tài liệu của FBI cũng đưa ra những cáo buộc rằng gia đình Biden đã nhận tiền hối lộ từ một doanh nhân Ukraine sở hữu Burisma, công ty năng lượng từng tuyển dụng ông Hunter.


BM

Tòa Bạch Ốc đã không phúc đáp yêu cầu bình luận. Họ không phủ nhận việc Tổng thống Biden đã nói chuyện với các đối tác kinh doanh của con trai mình nhưng cho rằng ông không thảo luận chuyện kinh doanh với họ.


BM


Trước đó, trong đầu tháng Tám, Dân biểu Greg Steube (Cộng Hòa-Florida) đã đưa ra các điều khoản đàn hặc mặc dù chưa có cuộc điều tra nào diễn ra.
Zachary Stieber  _  Thanh Nguyên

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.