Tuesday, April 16, 2024

IRAN chờ chết?

 BM

Thoạt nhìn cho là hành động hợp lý:


·       Israel không tấn công Iran, Israel chỉ tiêu diệt các cấp chỉ huy hội bàn kế hoạch tấn công Israel. 


BM


Iran không thể coi sự việc này như:


* Tấn công Iran.

* Khiêu khích Iran


Nhưng Iran, nếu không trả đũa thì quá " mất mặt" vì các tướng bị sát hại là các cấp chỉ huy lãnh đạo cao.


Tình báo của Israel quá giỏi, một phát là đúng ngay. Bom thả ngay tòa đại sứ, trong lúc đang họp, không thường dân nào bị thiệt hại cả.


Iran phải trả thù. Israel biết chắc, nên bố trí kế hoạch này chu đáo, tài tình.


- Iran trả thù bằng cách nào?


Kinh tế ư?, Chính trị ư? Israel không liên hệ với Iran... chỉ còn "giải pháp quân sự".


- Tấn công đường bộ Israel không được, vì địa thế 2 nước cách biệt , đường thủy cũng không; duy nhất là Không tập.


- Sử dụng phi cơ oanh kích? không thể được vì Không quân Israel tinh luyện hơn.


- Chỉ còn giải pháp dùng Hỏa tiển và Drone oanh kích. (như đã làm)


BM


Israel đã biết trước, nên chuẩn bị phòng thủ từ nhiều năm trước, rất tốn kém, nhưng rất hữu hiệu (chặn 99% hỏa tiễn tấn công) 


Tình báo Iran kém, không đánh giá đúng, nên cuộc oanh kích thất bại hoàn toàn, đặt Iran vào thế kẹt: "tấn công Israel trước"; giờ đây Israel có lý do chính đáng để đánh trả Iran mà các đồng minh của Iran khó diện dẫn để can thiệp; Liên Hiệp Quốc cũng chịu thua !


Israel sẽ diệt Iran bằng cách nào?


BM


( "Tiền oanh kích, Hậu dội bom" do tôi tào lau thiết kế, còn thực tế ra sao thì chưa biết...?)


Địa thế 2 Nước không cho họ sử dụng đường bộ, đường thủy; chỉ không tập thôi. Israel sẽ sử dụng cả hai lực lượng: Phi cơ thả bom, và hỏa tiễn pháo kích.


Kế hoạch này cũng mường tượng như Iran đã dùng vừa qua; nhưng khác biệt rất xa:


BM

- Israel có h thng Phòng Không tân tiến và đng minh ph ngăn chn Drone hu hiu; Iran không có.


- Tình báo ca Israel , hành tinh trinh sát, biết ngay khi Iran bn ha tin, báo đng và thi gian ha tin bay đến mc tiêu tha đ Israel b trí phòng th. Iran không đ điu kin này.


- Không lc Israel tân tiến, di dào, tha sc bay xa, th bom chính xác. Không quân Iran kém.


Israel s oanh kích tp trung vào 3 mc tiêu quan trng:


BM

- Cơ xưởng chế to URANIUM, 

- Các M Du,

- Cơ Xưởng sn xut vũ khíđc bit là sn xut Drone.


Áp dụng chiến thuật: tiền oanh kích, hậu dội bom.


BM


Thật nhanh, thật chính sát, trong thời gian ngắn - một ngày, liên tục tấn công, hỏa tiễn ngừng thì phi cơ dội bom ngay (như trận Trân Châu Cảng)- phải tiêu diệt được trên 75% cơ xưởng của Iran.


Iran kiệt quệ, 10 năm sau cũng không ngất đầu lên nổi. Có thể đảo chánh, thay đổi chế độ? đó là chuyện khác.


Khối Á Rập có thể nhảy vô giúp Iran, gần nhất là Ai Cập, cho nên Israel đã phòng bị trước, đưa 2 Sư Đoàn xuống Miền Nam Gaza (bên ngoài coi như muốn tấn công thành phố cuối cùng của Hamas, nhưng chắc chắn là phòng bị để chặn Ai Cập).


BM


Chừng nào thi hành? ... chờ khi có "gió Đông"


Đông phong ngày nay không lệ thuộc thời tiết ... mà sẽ do nhân tạo.


Mưu lược Khổng Minh có lẽ không qua nổi AI ngày nay ?.
Lưu-Vĩnh-Lữ


https://baomai.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.