Sunday, April 14, 2024

Xin Hãy Ghé & Chuyện lạ nước Ta

BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM


Trn Văn Lương

***

Chuyện lạ bên Mỹ

image
Cái x gì đâu thit l kỳ
Có xe hơi đp chng chu đi
***

Chuyện lạ nước Ta


BM
Cái nước gì đâu thit d kỳ
Cây xanh vô tội cũng bị “si”
***

Hãy chụp giùm tôi

BM

Đng khoe tôi, hi người bn tài hoa,
Nh
ng tnh mang ra t đa ngc,
N
ơi bn mi v rong chơi hnh phúc,
Dù bao ng
ười vn ti nhc xót xa.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.