Friday, April 5, 2024

4 điểm rút ra từ các cuộc bầu cử sơ bộ ngày 02/04

 BM

Bốn tiểu bang đã tổ chức bầu cử sơ bộ tổng thống hôm 02/04, và một tiểu bang trong số đó cũng đồng thời quyết định số phận của hai đề xướng sửa đổi Hiến Pháp của mình.


Ngoài Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump thì vẫn có những ứng cử viên khác có tên trong các lá phiếu của các đảng tương ứng của họ, nhưng cả hai ông đều đã dễ dàng giành được đề cử ở Connecticut, New York, Wisconsin, và Rhode Island.


Cựu Tổng thống Trump tuyên bố có thêm 179 đại biểu tại hội nghị, và Tổng thống Biden đã bổ sung thêm 436 vào tổng số của mình.


Về số lượng, cả hai ứng cử viên này đều đã giành được đề cử của đảng họ vào hôm 12/03, tuy nhiên kết quả của bốn cuộc bầu cử sơ bộ gần đây nhất cho thấy những hiểu biết sâu sắc về các động lực đằng sau những gì có thể được xem như một trận tái đấu gay gắt đang hình thành giữa hai người họ.


1_ Không phải tất cả cử tri Đảng Cộng Hòa đều ủng hộ cựu Tổng thống Trump


BM


Các cử tri của Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ có một số điểm chung. Một số cử tri của họ chưa quyết định về người được cho là đề cử viên của đảng, và cho đến khi tất cả các cuộc bầu cử sơ bộ kết thúc và các hội nghị của mỗi đảng chính thức công bố kết quả, thì các cử tri vẫn muốn được lắng nghe.


Mỗi tiểu bang tổ chức bầu cử sơ bộ hôm 04/02 đều có một tỷ lệ phần trăm cử tri Đảng Cộng Hòa bỏ phiếu cho các ứng cử viên không còn tham gia tranh cử. Chủ yếu là bỏ phiếu cho bà Nikki Haley.


Ở Rhode Island, với 98% số phiếu được kiểm đếm, gần 11% cử tri Đảng Cộng Hòa ủng hộ bà Haley, và 2% bỏ phiếu không cam kết với ứng cử viên nào.

Ở Connecticut, với gần một nửa số phiếu được kiểm đếm, có 18% cử tri tức 5,400 số phiếu đã bầu cho bà Haley so với 78% bầu cho cựu Tổng thống Trump.


Và Wisconsin, một tiểu bang lớn hơn, có số lượng phiếu bầu chống lại cựu Tổng thống Trump nhiều nhất bên phía đường đua của Đảng Cộng Hòa.


Với 63% số phiếu được kiểm đếm, cựu Tổng thống Trump có 295,000 phiếu bầu, tương đương với tỷ lệ ủng hộ 77%, nhưng bà Haley có 13% số phiếu, tương đương gần 50,000 phiếu bầu. Hơn 16,400 người đã bỏ phiếu “không được đại diện” và tại đây ông Ron DeSantis, người chỉ có hàng trăm phiếu bầu ở các tiểu bang khác, cũng đã nhận được gần 13,000 phiếu bầu. Như vậy gộp chung cả lại, thì số lượng cử tri Đảng Cộng Hòa mà ông Trump sẽ phải thuyết phục là rất nhiều.


Ở New York, cựu tổng thống nhận được sự ủng hộ từ 81% cử tri và bà Haley nhận được sự ủng hộ từ 13% cử tri, với 50% số phiếu bầu đã được kiểm đếm.


2_ Không phải tất cả cử tri Đảng Dân Chủ đều ủng hộ Tổng thống Biden


BM

Phong trào bỏ phiếu “không cam kết” để thể hiện sự phản đối của các cử tri Đảng Dân Chủ vẫn diễn ra sôi nổi, với mỗi tiểu bang đều có một tỷ lệ cử tri quay lưng lại với Tổng thống Biden.


Tùy chọn bỏ phiếu “không cam kết” đã xuất hiện trên các lá phiếu ở Connecticut và Rhode Island.


Tại Wisconsin, các cử tri Đảng Dân Chủ đã được các nhà hoạt động Palestine kêu gọi bỏ phiếu cho lựa chọn “không được đại diện.” Nhóm Hãy Lắng nghe Michigan (Listen to Wisconsin) đã gửi đi 200,000 bức thư chính trị để quảng bá chiến lược này.


“Bằng cách bỏ phiếu ‘không được đại diện’ ở Wisconsin, quý vị sẽ lên tiếng yêu cầu ngừng bắn vĩnh viễn và chấm dứt việc gửi tiền và vũ khí của Hoa Kỳ đến Israel,” bức thư viết.


BM

Ở New York, việc bỏ một lá phiếu để trống cũng giống như bỏ một lá phiếu không cam kết. Nhưng New York thường phải mất hàng tuần để kiểm đếm các lá phiếu trống nên kết quả sẽ không được biết ngay lập tức.


Anh A.J. Braverman, 25 tuổi, bỏ phiếu trống tại P.S. 81 ở Bed Stuy, Brooklyn, cùng địa điểm bỏ phiếu mà Thị trưởng Thành phố New York Eric ams đã bỏ phiếu vào khoảng 8 giờ 45 phút sáng.


“Có một cuộc diệt chủng đang diễn ra ở Palestine,” anh Braverman nói với The Epoch Times. “Tôi đã bầu cho Đảng Dân Chủ cả đời mình, và tôi không thể chấp nhận được điều đó. Chúng ta cần những người trong chính phủ sẵn sàng tranh đấu cho một Palestine tự do. Ông Joe Biden cần yêu cầu một lệnh ngừng bắn ngay bây giờ.”


Một nhóm khác, Những người theo Chủ nghĩa Xã hội Dân chủ Mỹ (DSA), đã tham gia phong trào Hãy Lắng nghe để thúc đẩy việc bỏ phiếu không cam kết trong các cuộc bầu cử sơ bộ còn lại trên toàn quốc. Mục đích của họ là gửi một thông điệp tới Tổng thống Biden về các chính sách của ông liên quan đến Chiến tranh Israel-Hamas.


Việc kế hoạch này được quảng bá có thể sẽ làm tăng số lượng phiếu bầu không cam kết, nhưng cũng có những lý do khác khiến cử tri bỏ phiếu không cam kết. Sẽ là dễ dàng hơn cho cử tri để bỏ phiếu như vậy khi “không cam kết” xuất hiện dưới dạng một lựa chọn trên lá phiếu thay vì họ phải tự điền nhóm từ này vào.


Với 98% số phiếu được kiểm đếm ở Rhode Island, có 15% cử tri đã bỏ phiếu không cam kết. Với một nửa số phiếu được kiểm ở Wisconsin, có 10% chọn không cam kết.


3_ Wisconsin sửa đổi Hiến Pháp để thúc đẩy tính liêm chính trong bầu cử


BM


Cử tri Wisconsin đã thông qua hai sửa đổi đối với Hiến Pháp của tiểu bang nhằm bảo vệ các cuộc bầu cử của Wisconsin khỏi những ảnh hưởng từ bên ngoài.


Sửa đổi đầu tiên nêu rõ rằng “các khoản quyên góp và trợ cấp tư nhân không được áp dụng, chấp nhận, chi tiêu, hoặc sử dụng liên quan đến việc tiến hành bất kỳ cuộc bầu cử sơ bộ, bầu cử, hoặc trưng cầu dân ý nào.”


Sửa đổi thứ hai thay đổi Hiến Pháp tiểu bang để bảo đảm rằng “chỉ những quan chức bầu cử được luật pháp chỉ định mới có thể thực hiện các nhiệm vụ trong việc tiến hành bầu cử sơ bộ, bầu cử, và trưng cầu dân ý.”


Sáng kiến này được đề ra một phần là do các khoản đóng góp của tư nhân đến từ ngoài tiểu bang đã được sử dụng rộng rãi trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, đặc biệt là từ quỹ do người sáng lập Facebook Mark Zuckerberg thành lập. Nhóm đó đã đóng góp hơn 400 triệu USD “để hỗ trợ cơ sở hạ tầng bầu cử” tại các khu vực pháp lý trên toàn quốc vào năm đó.


Những người ủng hộ cuộc trưng cầu dân ý này bao gồm Dân biểu Tom Tiffany (Cộng Hòa-Wisconsin), người đã trình bày tại cuộc vận động tranh cử của cựu Tổng thống Trump ở Green Bay hôm 02/04, cũng như Thượng nghị sĩ Ron Johnson (Cộng Hòa-Wisconsin).


“Về cơ bản, những sửa đổi này sẽ cấm những đồng tiền của ông Zuckerberg (Zuckerbuck). Chúng ta cần phải làm điều đó,” ông Johnson nói trong một tin nhắn video hướng dẫn cử tri cách bỏ phiếu, được đăng trên trên X, trước đây là Twitter.


BM

Các thành viên Đảng Dân Chủ ở Wisconsin nhìn chung phản đối cuộc trưng cầu dân ý này. Trong số những người phản đối có Thượng nghị sĩ Tiểu bang Mark Spreitzer, người đại diện cho Địa hạt Quốc hội số 15.


“Những câu hỏi này xuất phát từ các thuyết âm mưu xung quanh cuộc bầu cử năm 2020,” ông Spreitzer viết trên X.


Ông nói thêm: “Thực tế là, Wisconsin chưa làm đủ để trang trải chi phí bầu cử của các chính phủ địa phương vì vậy việc ngăn các thư ký nhận trợ cấp hoặc quyên góp sẽ có tác động tiêu cực lớn.”


Dân biểu Tom Tiffany (Cộng Hòa-Wisconsin) đã xuất hiện trong một thông điệp video do Đảng Cộng Hòa Wisconsin phát hành trên X vào trước cuộc bầu cử sơ bộ để nói về cuộc trưng cầu dân ý.


Ông Tiffany nói trong video: “Trong nhiều năm, các nhóm lợi ích tư nhân ngoài tiểu bang đã can thiệp vào cuộc bầu cử của chúng ta và tác động làm nghiêng cán cân theo hướng bất lợi cho phái bảo tồn truyền thống một cách không công bằng thông qua việc bơm tiền vào các văn phòng bầu cử.”


Bằng cách giới thiệu những đề xướng như những sửa đổi đối với Hiến Pháp Wisconsin, các thành viên Đảng Cộng Hòa trong cơ quan lập pháp do Đảng Cộng Hòa chiếm đa số của tiểu bang đã tránh được bất kỳ cơ hội nào bị Thống đốc Tony Evers, một thành viên Đảng Dân Chủ, phủ quyết.


4_ Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp hơn bình thường


BM


Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu ở bốn tiểu bang tổ chức bầu cử sơ bộ tổng thống đã giảm đáng kể so với mùa bầu cử sơ bộ năm 2020, với số lượng năm nay gần giống với số lượng tham gia vào một năm bầu cử giữa kỳ.


Trong những năm mà cả hai đảng đều tổ chức các cuộc bầu cử sơ bộ cạnh tranh, tỷ lệ tham gia thường là khoảng 25%. Trong các cuộc bầu cử được tổ chức vào năm không có bầu cử tổng thống hay bầu cử giữa nhiệm kỳ, con số đó có thể giảm xuống 15% hoặc thấp hơn.


Năm 2016, năm cuối cùng khi cả hai đảng lớn tổ chức bầu cử tổng thống sơ bộ ở New York, chỉ có dưới 2.9 triệu cử tri tham gia. Năm nay, các dự đoán dựa trên số liệu bầu cử sớm cho thấy tổng số cử tri có thể ít hơn 700,000.


Các cuộc bầu cử sơ bộ ở New York là khép kín, có nghĩa là chỉ những cử tri trước đây đã ghi danh theo một đảng chính trị mới có thể bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử sơ bộ của đảng đó.


Tại Wisconsin, một tiểu bang mà bất kỳ cử tri đã ghi danh nào cũng có thể tham gia cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ hoặc Đảng Cộng Hòa, hơn 1.5 triệu cử tri đã tham gia cuộc bầu cử sơ bộ năm 2020.


Năm nay, các dự đoán dựa trên số liệu bỏ phiếu sớm cho thấy tổng số cử tri đi bầu có thể dưới 1.2 triệu.


Số lượng cử tri đi bỏ phiếu rất khác nhau giữa các tiểu bang, một phần là do các quy tắc tham gia khác nhau.


Số lượng cử tri đi bỏ phiếu dưới mức trung bình có thể là do họ thực sự chắc chắn rằng Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Trump sẽ là hai đề cử viên của đảng tương ứng của họ. Thời tiết khắc nghiệt cũng có thể ảnh hưởng đến sự tham gia của cử tri, vì trời mưa suốt ngày ở Wisconsin và vùng Đông Bắc.


Mặc dù vậy, một số cử tri vẫn ngạc nhiên về tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp.


“Tôi cảm thấy đúng là ngạc nhiên,” một cử tri đến từ Racine, Wisconsin, nói với The Epoch Times sau khi bước ra khỏi điểm bỏ phiếu. “Trong đó thực sự chẳng có ai. Đó là một cuộc bầu cử quan trọng. Tôi chỉ nghĩ sẽ có nhiều người ở đây hơn.”


Các cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống vẫn chưa được tổ chức ở 12 tiểu bang và vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ cũng như Thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Hội nghị Quốc gia Đảng Cộng Hòa dự kiến diễn ra từ ngày 14 đến 18/07. Hội nghị Quốc gia Đảng Dân Chủ sẽ được tổ chức từ ngày 19 đến 27/08.
Lawrence Wilson & Beth Brelje  _  Thanh Nguyên


baomai.blogspot.com

Cửa hàng sữa đẹp nhất thế giới được phủ kín những viên gạch vẽ
TNS Ron Johnson: ‘Tôi không thể quay lưng lại với đất nước’
Đi tìm loài hồng hoàn hảo
Người phụ nữ Celt của Texas
Nhật thực toàn phần vào ngày 08/04/2024
Thảm họa ở Baltimore tăng thêm tính cấp bách
Chiến dịch bỏ phiếu qua thư là một sắc lệnh ít được chú ý
Cựu TT Trump nhận được thêm 1 phiếu đại cử tri trong năm 2024?
Mỹ tính kế tháo chạy… Sợ phải giao tranh với Quân Đội VNCH?
Sự thật đằng sau mọi lời nói dối Gaza
Trận động đất mạnh nhất 7.4 độ rung chuyển Đài Loan
Ông Trump tiết lộ ưu tiên ‘số một’ nếu ông tái đắc cử
Joe Biden đã vi phạm một cách thô bạo tới Niềm Tin Tôn Giáo
FBI bắt nữ gián điệp Bắc Kinh
Hãy ra ngoài và tận hưởng không khí trong lành
Tục ngữ: “Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên”
ĐCS_TC là địch thủ: 'Trục ma quỷ' mới đã hình thành
Những lo ngại về đạo đức và thực tiễn trong bối cảnh AI
Amazon đẩy mạnh dịch vụ thanh toán quét lòng bàn tay
Các nhà tài trợ phía sau Tổng thống Joe Biden

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.