Saturday, February 1, 2020

Nhân sự Tòa Bạch Ốc 2020

BM
Vị Tổng Thống vĩ đại của Hoa Kỳ trong lòng chúng tôi

Toàn thể báo chí và Truyền Thông  đã ngậm miệng, không hề đăng tin này để dân chúng biết.

Thưa các bạn,  

Chính quyền Trump vừa chuyển đến Quốc Hội Lưỡng Viện một Bản Báo Cáo  về "Tình trạng Lương Bổng của Nhân Viên phục vụ tại tòa Bạch Cung." Bản Báo cáo này cho biết hiện tai Bạch Cung có 377 nhân viên các cấp, số lượng này ít hơn 140 người dưới thời Obama.

BM
  
Lương Bổng hàng năm của họ là 35.8 triệu Mỹ kim, so với trào TT Obama là 60.9 triệu USD mỗi năm TT TRUMP tiết kiệm cho ngân quỹ quốc gia là 25 triệu. Đặc biệt nhất là TT Trump không lỉnh lương và đã dâng hiến tòan bộ tiền lương hàng năm của Tổng Thống là 400.000 Mỹ kim để trùng tu các nghĩa trang Quốc Gia. Việc này chưa từng có kể từ ngày lập quốc Hoa Kỳ cho đến nay.

Vậy mà toàn thể báo chí và Truyền Thông  đã ngậm miệng, không hề đăng tin này để dân chúng Hoa Kỳ và thế giới được biết.

BM

Vào ngày thứ Sáu hôm nay Fri, Nov 23, 2018,  chính quyền TT Trump đã công bố báo cáo thường niên của họ về nhân sự Tòa Bạch Ốc. Nó bao gồm các tiêu đề tên, tình trạng, tiền lương và chức vụ của tất cả các ban ngành là 374 nhân viên của Tòa Bạch Ốc. Bản báo cáo cũng nói rằng TT Trump đã quyết định KHÔNG LẤY một xu tiền lương của mình; thay vào đó Ông đã tặng nó cho một mục tiêu đáng kinh ngạc! Xin xem bên dưới.

Bản báo cáo cũng cho thấy Tổng Thống Trump tiết kiệm nhiều tiền hơn so với TT tiền nhiệm.

BM
  
Tổng số tiền lương cho nhân viên của Tòa Bạch Ốc dưới thời TT Trump chỉ là 35,8 triệu $USD so với 60,9 triệu $USD dưới thời TT Obama, TT TRUMP đã tiết kiệm cho ngân sách quốc gia 25,1 triệu $USD.

Dưới đây là một số kết quả quan trọng khác:

Số lượng nhân viên làm việc tại Tòa Bạch Ốc dưới thời TT Trump ít hơn dưới thời TT Obama vào thời điểm này là 144 nhân viên trong nhiệm kỳ Tổng Thống của mình....

BM

Số lượng nhân viên dành riêng cho Đệ Nhất Phu Nhân Hoa Kỳ hiện nay, chỉ có 5 nhân viên dành riêng cho Melania Trump so với BỐN MƯƠI BỐN nhân viên  phục vụ Michelle Obama (2009). Số lượng nhân viên phục vụ cho Melania Trump ít hơn 39 người.

Tuy nhiên, đó là những gì báo cáo cho biết Trump đã làm với số lương của Ông.

BM
  
Thay vì ông dùng tiền lương của mình, nhưng TT Trump đã tặng tất cả $400.000 để Bộ Nội Vụ, nơi nó sẽ được xử dụng cho nhu cầu xây dựng và sửa chữa lại NGHĨA TANG QUÂN ĐỘI! KINH NGẠC! Thật tuyệt vời để có một vị Tổng Thống, người yêu mến quân đội dũng cảm của chúng ta!

BM

Nhưng những tin tức truyền thông về những điều này ở đâu? Đúng vậy, họ không bao giờ nói bất cứ điều gì tử tế của Tổng Thống Donald TRUMP hiện nay, thật bất công cho vị TT vì dân vì nước, nhưng  chúng ta sẽ phải nói !!!


Quốc Nguyên

***

The press and media have closed, not posting this information to the public.

Date: Fri, Nov 23, 2018: HUMAN BEHAVIOR (excellent!)  THE GREAT PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA.   

Ladies and Gentlemen, The Trump Administration has just gave to the Congress House a report on the "Wage Status of a Staff at the White House." This report shows that at the moment the White House has 377 staff at all levels. This number was less than 140 during the OBAMA.

BM
  
Their annual salary is $ 35.8 million, compared to Obama's $ 60.9 million per year. TRUMP's savings for the national budget is $ 25 million. Most notably, Trump did not pay his salary and offered his entire annual salary of $ 400,000 to restore the National Cemetery. This has never been since the founding of the United States. Yet the press and the media have shut down, not posting this information to the people of the United States and the world known.

On Friday, Nov 23, 2018, Trump's government has published their annual report on the White House personnel. It includes the title, status, salary and position of all departments of the 377 White House staff. The report also said that Trump decided not to pay a penny of his salary; Instead he donated it for an amazing goal! Please see below. The report also shows that President Trump saves more money than his predecessor. Total salaries for White House staff under Trump were $ 35.8 million compared with $ 60.9 million under President Obama, TRUMP saved $ 25.1 million USD. Here are some other important results: The number of white-collar workers under President Trump was less than under President Obama at this time with 144 employees during his presidency.

BM

The number of employees dedicated to the First Lady of the United States is currently only 5 employees dedicated to Melanie Trump compared to 44 employees serving Michelle Obama (2009). The number of staff serving Melanie Trump is less than 39. However, that is what the report says Trump has done with his salary.

BM
  
Instead of using his salary, Trump donated all $ 400,000 to the Home Office, where it will be used for the construction and repair needs of the MILITARY ASSOCIATION! AMAZING! It's great to have a president, who loves our brave army! But where is the news about these things? Yes, they never say anything nice to President Donald TRUMP, it's unfair for the USA President, but we have to say !!!

BM

Hạt tiêu Kampot ngon nhất thế giới ở Campuchia
Khẩu trang _ Di tản do virus corona
Cúm gà H5N1 bùng phát tại Hồ Nam giữa đại dịch corona
Chán nhất cái tư tưởng của dân Việt
TT Trump lại thắng nữa!
Virus corona khiến Trung cộng điêu tàn
Chiến tranh lạnh kỹ thuật Mỹ - Trung
Tuồng hát mở màn & Tấn tuồng hạ màn
Những câu hỏi về virus corona Vũ Hán
Vì sao người hay bị lây bệnh từ động vật?
Mỹ công bố corornavirus là tình trạng khẩn cấp y tế
Kịch bản phát tán Virus Corona dưới giác độ vũ khí sinh học
Nhật ký Vũ Hán - sống một mình trong một thành phố vắng lặng
Vũ Hán đang bị virus corona bóp nghẹt là trái tim của Trung cộng?
Giải đáp thắc mắc về coronavirus Vũ Hán
Hạ cờ rút khỏi EU giờ Brexit _ người ở Anh buồn hay là vui?
212 người chết _ 22 nước có người nhiễm viruscorona
Mỹ tịch thu $900,000 tiền giả từ thùng hàng Trung cộng
Nhà hàng Tàu _ Văn hóa Việt
100 năm sau dịch cúm Tây Ban Nha

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.