Saturday, January 28, 2023

25 tiểu bang kiện Biden: Tiền tiết kiệm 401(k) gửi các quỹ ESG

BM

Hôm thứ Tư (25/01), tổng chưởng lý của nhiều tiểu bang liên quan đã công bố rằng một liên minh gồm 25 tiểu bang đang khởi kiện chính phủ ông Biden về một quy định của Bộ Lao động (DOL) ảnh hưởng đến hàng triệu tài khoản hưu trí.


Có hiệu lực từ ngày 30/01, quy định mới này được thiết lập cho phép các nhà quản lý 401(k) đầu tư tiền của khách hàng vào các quỹ môi trường, xã hội và quản trị (ESG), một hành động mà 25 tiểu bang này cho là vi phạm Đạo luật An sinh Thu nhập Hưu trí của Nhân viên năm 1974 (ERISA).


BM


Theo đơn kiện, quy định này gây rủi ro cho các tài khoản tiết kiệm hưu trí của 152 triệu người lao động, tương đương 2/3 dân số Hoa Kỳ, với tổng tài sản trị giá 12 ngàn tỷ USD, dưới danh nghĩa thúc đẩy nghị trình về khí hậu của chính phủ ông Biden.


Các tiểu bang lập luận rằng rủi ro này sẽ xảy ra do thay đổi quy định vốn cho phép các nhà quản lý quỹ (người được ủy thác) xem xét và thúc đẩy “phúc lợi phi tiền tệ” (phúc lợi không liên quan đến tiền hoặc lợi ích tài chính) khi đưa ra quyết định đầu tư.


BM


Đơn kiện nêu rõ: “Trái ngược với ý định rõ ràng của Quốc hội, những thay đổi này khiến những người được ủy thác dễ dàng hành động hơn với nhiều động cơ khác nhau. Những thay đổi đó cũng khiến những người thụ hưởng khó kiểm soát hành vi như vậy hơn.”


BM

25 tiểu bang lập luận trong đơn kiện rằng Tối cao Pháp viện đã kết luận rằng ERISA yêu cầu các nhà quản lý quỹ đặt phúc lợi tài chính của các khoản đầu tư lên hàng đầu chứ không phải bất kỳ phúc lợi phi tiền tệ nào. Vụ kiện này cũng cho rằng tòa án cao cấp này đã trực tiếp gắn thuật ngữ “phúc lợi” với “thu nhập” và không bao gồm các khoản phúc lợi phi tiền tệ.


Chiến lược đầu tư ESG ‘áp đặt một nghị trình kinh tế và xã hội cánh tả’


BM


Tổng chưởng lý tiểu bang Indiana, ông Todd Rokita, cho biết các chiến lược đầu tư ESG không nhằm để tối đa hóa lợi nhuận tài chính cho các khách hàng.


Ông nói trong một tuyên bố hôm thứ Tư: “Thay vào đó, các chiến lược này đã được dựng lên hoàn toàn để áp đặt một nghị trình kinh tế và xã hội cánh tả mà không thể thực hiện thông qua thùng phiếu.”


BM

Các quỹ ESG thường đầu tư vào các công ty phản đối nhiên liệu hóa thạch, ủng hộ việc thành lập nghiệp đoàn, và nhấn mạnh sự đa dạng về giới tính và chủng tộc hơn là đạo đức, ngay cả khi điều đó mang lại lợi nhuận thấp hơn cho khách hàng. ERISA được đưa ra để bảo vệ tiền tiết kiệm hưu trí của người lao động Mỹ và bảo đảm rằng các nhà quản lý quỹ phải đầu tư với lợi nhuận tiềm năng cao nhất cho khách hàng của họ.


Ông Rokita từng lên tiếng chỉ trích việc đầu tư vào ESG và đã thực hiện một số hành động để chống lại việc đầu tư đó, bao gồm đưa ra một ý kiến tư vấn chính thức làm rõ rằng Indiana và các nhà quản lý đầu tư của tiểu bang này phải ưu tiên lợi các ích tài chính của nhân viên tiểu bang và người về hưu, không sử dụng các chiến lược đầu tư được hướng dẫn hoặc chịu ảnh hưởng của những quan điểm về ESG.


BM


Tổng chưởng lý Indiana cho biết ông cũng đang điều tra ba trong số những nhà quản lý đầu tư lớn nhất, nói rằng “các đại doanh nghiệp thức tỉnh đang hợp tác với các đồng minh cánh tả của họ để lật đổ ý chí của người dân.”


Ông nói: “Điều đó trái với nội dung và tinh thần của luật pháp.”


BM

25 tiểu bang tham gia vụ kiện này gồm Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, North Dakota, Ohio, South Carolina, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, West Virginia, và Wyoming.


Các tiểu bang lập luận rằng quy định này gây tổn hại


BM


Các tiểu bang lập luận rằng quy định mới này sẽ dẫn đến việc giảm doanh thu thuế cụ thể từ các khoản phân bổ hưu trí, do đó gây thất thu thuế cho các tiểu bang.


Hơn nữa, các tiểu bang này cho rằng quy định này sẽ gây tổn hại đến phúc lợi kinh tế của cư dân của họ và sẽ dẫn đến việc giảm đầu tư vào ngành nhiên liệu hóa thạch, vốn sẽ làm giảm doanh thu, việc làm, và hoạt động kinh tế nói chung bởi vì một số tiểu bang, chẳng hạn như Louisiana, Texas, Utah, và Wyoming có trữ lượng dầu khí đáng kể.


BM


“Một số tác động từ việc giảm đầu tư vào ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch này sẽ khó hoặc không thể đảo ngược, do đó tác hại đó là không thể khắc phục được,” đơn kiện trên nêu rõ. “Ngay cả khi những tác động đó có thể được giảm xuống mức thiệt hại về tiền tệ, những thiệt hại do Quy định 2022 này có lẽ không thể khắc phục được do quyền miễn trừ chủ quyền của chính phủ liên bang, do đó những thiệt hại đó sẽ là thiệt hại không thể khắc phục được.”


BM

Tổng chưởng lý Texas Ken Paxton gọi quy định mới này là một “sự sỉ nhục đối với mọi người dân Mỹ quan tâm đến tài khoản hưu trí của họ.”


“Việc Chính phủ ông Biden hiện đang chọn mạo hiểm với an ninh tài chính của tầng lớp lao động Mỹ để thúc đẩy một nghị trình chính trị thức tỉnh là điều xúc phạm và bất hợp pháp,” ông nói trong một tuyên bố hôm thứ Tư. “Trong nhiều thế hệ, luật liên bang yêu cầu những người được ủy thác phải đặt lợi ích tài chính của khách hàng lên hàng đầu, và tôi dự định sẽ kiện Chính phủ ông Biden ra tòa để bảo đảm rằng họ không thể gây rủi ro cho khoản tiết kiệm hưu trí của những người Mỹ làm việc chăm chỉ.”


Thay đổi quy định


BM

Hồi tháng 01/2021 và 05/2021, Tổng thống Joe Biden đã ban hành các sắc lệnh chỉ thị các cơ quan chính phủ đánh giá các quy định do chính phủ ông Trump đưa ra, bao gồm cả những quy định về các khoản đầu tư ESG.


Hồi tháng 03/2021 DOL bắt đầu xem xét các quy định năm 2020 về các khoản đầu tư ESG và tuyên bố sẽ không thực thi các quy định này trong quá trình đánh giá đó. Đến tháng 12/2021, DOL đã đề xướng một sự thay đổi quy định mới, mà vụ kiện này cho rằng khác với quy định năm 2020 theo một số cách.


BM


Theo đơn kiện trên, quy định mới này loại bỏ tiêu chuẩn khách quan bằng tiền/không bằng tiền trong quy định năm 2020 và thay vào đó chính thức kết hợp các khái niệm ESG chủ quan vào các quy định của ERISA. Ngoài ra, quy định mới này không đưa ra bất kỳ định nghĩa hoặc khuyến nghị nào về gì tạo thành một yếu tố ESG.


BM

Đơn kiện cũng cho rằng quy định mới này cũng làm suy yếu các nghĩa vụ thận trọng của một người quản lý quỹ. Thay vì tập trung vào rủi ro và lợi nhuận của một khoản đầu tư, một người quản lý quỹ có thể xem xét các tác động kinh tế của biến đổi khí hậu và các yếu tố ESG khác trong phân tích của họ về khoản đầu tư cụ thể hoặc quá trình hành động đầu tư.


BM


Trích dẫn phần mở đầu của quy định mới này, vụ kiện nêu rõ rằng quy định mới này yêu cầu các nhà quản lý quỹ xem xét nhiều yếu tố khi phân tích rủi ro và lợi nhuận của các khoản đầu tư, chẳng hạn như “những rủi ro và cơ hội tiềm ẩn liên quan đến biến đổi khí hậu,” thành phần lãnh đạo của một công ty, và những nỗ lực của công ty đó hướng tới sự đa dạng và hòa nhập trong lực lượng nhân sự của họ.
Caden Pearson  _  Vân Du


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.