Saturday, December 30, 2023

Mức lương tối thiểu của California sẽ tăng lên 16 USD vào năm 2024

 BM

Các thành phố và quận sau đây của California hiện có mức lương tối thiểu cao hơn yêu cầu của tiểu bang – tất cả đều có hiệu lực trong năm 2023 – theo một báo cáo từ Trung tâm Lao động của UC Berkeley:


BM

Alameda: 16.52 USD

Berkeley: 18.07 USD

Emeryville: 18.67 USD

Fremont: 16.80 USD

Los Angeles: 16.78 USD

Quận Los Angeles (chưa hợp nhất): 16.90 USD

Malibu: 16.90 USD 

Milpitas: 17.20 USD

Pasena: 16.93 USD

Richmond: 17.20 USD

San Francisco: 18.07 USD

Santa Monica: 16.90 USD

West Hollywood: 19.08 USD


Theo báo cáo của Berkeley, West Hollywood, nơi có mức lương tối thiểu cao nhất đất nước, dự kiến sẽ tăng nữa vào ngày 01/07/2024.


Trong khi đó, các thành phố sau sẽ tăng mức lương tối thiểu lên mức cao hơn 16 USD vào ngày 01/01, theo cùng báo cáo của Berkeley.


Belmont: 17.35 USD

Burlingame: 17.03 USD

Cupertino: 17.75 USD

Daly City: 16.62 USD

East Palo Alto: 17 USD

El Cerrito: 17.92 USD

Foster City: 17 USD

Half Moon Bay: $17.01

Hayward: 16.90 USD cho các tập đoàn lớn và 16 USD cho các doanh nghiệp nhỏ

Los Altos: 17.75 USD

Menlo Park: 16.70 USD

Mountain View: 18.75 USD

Novato: 16.60 USD cho các doanh nghiệp lớn, 16.04 USD cho các doanh nghiệp nhỏ và 16.86 USD cho các công ty rất lớn

Oakland: 16.50 USD

Palo Alto: 17.80 USD

Petaluma: 17.45 USD

Redwood City: 17.70 USD

San Carlos: 16.87 USD

San Diego: 16.85 USD

San Jose: 17.55 USD

San Mateo: 17.35 USD

Quận San Mateo (chưa hợp nhất): 17.06 USD

Santa Clara: 17.75 USD

Santa Rosa: 17.45 USD

Sonoma: 17.60 USD và 16.56 USD cho doanh nghiệp nhỏ

South San Francisco: 17.25 USD

Sunnyvale: 18.55 USDMicaela Ricaforte  _  Cẩm An

***

Gia đình có thu nhập cao và trung lưu đang rời khỏi California

 BM

Báo cáo này cho thấy, trong thời kỳ cao điểm của đại dịch đã có một sự sụt giảm về số lượng các gia đình có thu nhập cao hơn chuyển đến California. Trong khi đó, theo nghiên cứu, số lượng gia đình giàu có rời khỏi tiểu bang này đã tăng đáng kể từ khoảng 150,000 vào năm 2019 lên gần 220,000 vào năm 2021.

https://baomai.blogspot.com/2023/03/gia-inh-co-thu-nhap-cao-va-trung-luu.html


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.