Saturday, March 2, 2024

Gánh Đời & Gánh Mẹ

 BM

Gánh đi đi gia nhân gian

Trên vai m gánh kho tàng ca dao

Khn li dưới nng tiếng rao

Chiu quê mây xám mưa rào chy qua


Mưa trêu mướt nht nhòa

Git nào ca m chan hòa theo mưa

Nhc nhn nhng bui ch trưa

Trước sau đôi thúng nng mưa lc chiu


Gánh nào ngược gió liêu xiêu

Gánh b khoai sn cht chiu ngoài đng

Thương mùa giá rét ngày đông

M gom bó ci than hng cho con


Gánh t khi thu còn son

Tóc xanh nhum trng sn mòn hai vai

Gánh nào bt nhp tương lai

Đôi chân m bước ni dài đi con


Gánh đi un c lưng cong

Thuyn trăng lưng m nng hng qua sông

Chênh chao quang gánh on hông

Đi trêđá si khóc ròng m ơi


Gánh nào hng vt m hôi

Sôi khô đt cát mn mòi rung sâu

Nng hè cháy nám bung cau

Rám làn da m nht màu môi khô


Gánh đi lm no nhp nhô

Gánh li nhân thế sóng xô phn đi

Gánh đy bin nước mt rơi

Gánh ngàn dâu b trói đi hng nhan


Thương con gánh c thế gian

Đem v đi ly muôn ngàn nng mai

Gánh nào gánh m hi ai

Gian truân đi m my ai gánh giùm../.


Gánh Mẹ


BM

Cho con gánh m mt ln

Ϲả đi m đã to tn gánh con

Ϲho con gánh m đu non

Ϲả lòng m đã gánh con bin tri


Ngàу xưa m gánh à ơi

Ϲon xin gánh li nhng li m ru

Đường đi sương gió mt mù

Vì con hnh phúc chng t gian nan


Để con gánh m đng can

Ѕợ khi m mt mun màng gánh ai

Ϲho con gánh c tháng dài

Gánh qua năm rng nhng ngàу đng caу


Đip khúc:

Ϲho con gánh c đôi vai

Thân cò ln li sm mai vai gầу

M già lá sp xa câу

L đâu lá rng ti nàу gánh sao


M ơi sông bin dt dào

Ϲon sao gánh hết công lao mt đi

Ɓông hng cài áo đúng nơi

Đâu bng bông hiếu gia tri bao la


Ϲho con gánh li m già

Để sau người gánh chính là con con.../.


BM

https://www.youtube.com/watch?v=q68E4aAnLq0&ab_channel=H%E1%BB%93Ho%C3%A0ngY%E1%BA%BFnOfficial


Trương Minh Nhật


BM

Let me carry you once

All her life, the mother has devoted herself to taking care of her children

Let me bear the burden of early childhood

The mother's whole heart has carried the ocean and sky for her child


In the past, my mother carried the burden

I would like to take back your mother's lullabies

The road of life is foggy and foggy

Because my happiness does not come from hardship


Let me carry the load, don't interfere

I'm afraid that if my mother dies too late, who will I have to bear?

Let me carry it all month long

Carrying through many years of bitter days


Chorus:

Let your child carry both shoulders

The body of a stork wades through the morning with thin shoulders

Mother's old leaves are about to leave the tree

What if the leaves fall, how can I bear this sin?


Mother, the rivers and seas are abundant

Why should I bear all the hard work of a lifetime?

The rose is placed in the right place

There is nothing better than a filial flower in the vast sky


Let me take care of my old mother

The one who carries the burden is the child.../.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.