Thursday, July 1, 2021

Nước Mỹ chết bởi Việt Nam

 https://baomai.blogspot.com/ 

Hoa Kỳ và Việt Nam có mối liên hệ nhân quả. Tiến sĩ Peter Navarro viết cuốn sách “Death By China” (Chết Bởi Trung Cộng) chỉ là hậu quả. Nguyên nhân cái chết của nước Mỹ là từ Việt Nam. (Death By Vietnam). Tôi không nói vu vơ, xin dẫn chứng bằng sự kiện.

 

Sau Đệ Nhị Thế Chiến, Hoa Kỳ có kế hoạch Marshall giúp các quốc gia Âu Châu Tự Do phục hưng kinh tế để đủ sức mạnh chống lại sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản. Năm 1954, sau khi Thực dân Pháp thất trận Điện Biên Phủ, nước Việt Nam bị chia đôi tại vĩ tuyến 17. Hoa Kỳ lại sử dụng kế hoạch Marshall để giúp Miền Nam như đã giúp Âu Châu nhằm chống lại sự xâm lăng của cộng sản từ Miền Bắc.

 

Trên thế giới, có ba Quốc gia bị chia đôi giữa Tự Do và Cộng sản. Đó là Đức quốc, Triều Tiên và Việt Nam. Cuối cùng, Đức quốc thống nhất, nền dân chủ được bảo toàn, vì chính quyền Tây Đức đã có nền dân chủ vững mạnh, trình độ dân trí cao, nên Đông Đức không thể xâm lăng Tây Đức. Sau khi thống nhất, không có người dân nào ở Đông Đức phải bỏ nhà cửa, tài sản để sang các nước xã hội chủ nghĩa để xin tị nạn. Ngày 25 tháng 6 năm 1950, Bắc Triều Tiên, với sự tham gia của Trung Cộng, xua quân xâm lăng Nam Triều Tiên. Thời bấy giờ nước Mỹ có Tướng Douglas MacArthur – một vị Tướng 5 sao, người từng đặt bút ký nhận sự đầu hàng của Nhật vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 – rất có uy tín lớn đối với Tổng thống Harry Truman, được toàn quyền quyết định chiến trường. Ông đổ bộ quân Mỹ lên Bắc Triều Tiên để vừa triệt đường tiếp tế của địch, vừa đẩy lui chí nguyện quân Trung Cộng về lục địa và chiến tranh chấm dứt năm 1953 cho tới ngày nay. Từ đó, Nam Triều Tiên mang tên Republic Of Korea (Đại Hàn), thiết lập nền dân chủ và trở thành một Đồng Minh của Hoa Kỳ ở Đông Á.

 

Tại sao Hoa Kỳ thất bại khi nỗ lực giúp Việt Nam thoát khỏi cuộc xâm lăng của cộng sản? Hoa Kỳ thất bại là vì giúp một đất nước mà người dân đã bị quỷ ám. Chúa tể của loài quỷ đó là Karl Marx, Lenin đứng ra thành lập cái Đạo Cộng sản! Mao Trạch Đông vốn biết các đời vua Tàu đã xâm lăng Việt Nam, đã đày ải nòi giống Việt Nam làm nô lê, đã dùng mọi cách để làm tuyệt chủng dân Việt Nam cả ngàn năm, nhưng thất bại, vì nòi giống Việt Nam anh hùng, nhất định sống chết với lời nguyền “Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư”! Mao Trạch Đông đổi chiến lược bằng cách dùng một tên Tàu (hoặc một bầy Việt Nam mà não bộ đã bị nhuộm đỏ) sang Việt Nam để “hoằng dương” đạo cộng sản, thì mới tiêu diệt hoàn toàn chủng tộc Việt.

 

Giả thiết sự tiết lộ của báo Tàu Cộng rằng: Hồ Chí Minh là Thiếu tá Hồ Quang thuộc Đệ Bát Lộ Quân là thất thiệt (fake news). Hãy cho rằng Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Cung, con của ông Nguyễn Sinh Sắc, ở Nghệ An, chưa chết trong nhà tù ở Hồng Kông, về nước lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp giành độc lập là đúng như sự tuyên truyền của đảng cộng sản đi! Nhưng bây giờ hãy xét xem những việc Hồ Chí Minh làm là vì dân, vì nước hay vì Đạo Cộng sản để thực hiện chiến lược của Mao Trạch Đông nhằm tiêu diệt nòi giống Việt Nam.

 

Hồ Chí Minh đã hành động như thế nào?


      https://baomai.blogspot.com/


1_ Để có sức mạnh, Hồ Chí Minh tung khẩu hiệu: “Đoàn kết! Đoàn Kết! Đại Đoàn Kết! Thành Công! Thành Công! Đại Thành Công!” Nhưng Hồ Chí Minh bí mật ra lệnh đảng viên thủ tiêu các nhà ái quốc như: Trương Tử Anh (lãnh tụ Đại Việt), Lý Đông A (lãnh tụ Duy Dân), Huỳnh Phú Sổ (Giáo chủ Hòa Hảo), Khái Hưng Trần Khánh Giư (lãnh tụ Việt Quốc) ...

 

2_ Hồ Chí Minh lấy bà Tăng Tuyết Minh (người Tàu) rồi bỏ đi làm “cách mạng”. Lấy bà Nông thị Xuân, chơi cho chán chê, rồi đẩy cho Trần Quốc Hoàn hưởng xái nhì. Có con là Nguyễn Tất Trung, nhưng giao cho Vũ Kỳ nuôi nấng.

 

3_ Chịu ơn bà Cát Hanh Long Nguyễn thị Năm, tôn vinh bà là Mẹ Chiến sĩ, rồi viết báo dưới bút hiệu CB để gieo tiếng ác cho bà, trước khi đem bà ra đấu tố. Hồ Chí Minh cùng Trường Chinh Đặng Xuân Khu bình thản ngồi chứng kiến cảnh đấu tố bà Nguyễn thị Năm!


BM

4_ Hồ Chí Minh sai Thủ tướng Phạm văn Đồng viết công hàm gửi cho Quốc Vụ Viện Trung Cộng xác nhận Hoàng Sa, Trường Sa là của Tàu.

 

Kể sơ vài đặc tính của Hồ như trên là đủ thấy hắn là con người vong ân bạc nghĩa với kẻ gia ân cho mình. Hắn là người chồng bất nghĩa, người cha bất nhân, phản Tổ Quốc và phạm vô số tội tày trời. Thế mà Hồ lại được nhiều người sùng bái, tôn thờ thì có phải dân mình bị quỷ ám?

 

Đây là bằng chứng Hồ Chí Minh chủ tâm tiêu diệt nòi giống Việt. Con người được Trời ban cho hai khả năng để phân biệt với loài vật. Đó là trí tuệ và ngôn ngữ. Hồ coi trí thức không bằng cục phân và dùng nhục hình để cho trí thức không còn phẩm giá. Bất kể ai, dù bày tỏ một cách ôn hòa, không đồng ý với chủ nghĩa cộng sản, đều bị kết tội phản động, đều bị giết không thương tiếc. Tội ác ghê gớm nhất của Hồ Chí Minh là thiết lập một bộ máy cai trị gồm những con quỷ không tim không óc. Hồ chí Minh là cha đẻ Tổng Bí thư Lê Duẩn, biết mình đánh Pháp, đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, cho Trung Cộng, từng được nghe Mao Trạch Đông tuyên bố đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng, nhưng Lê Duẩn vẫn cương quyết làm tay sai, thì có đúng Lê Duẩn bị quỷ ám?

 

Thử hỏi trong lịch sử Việt Nam có đời vua nào tuyển mộ dân sang Tàu để học cách chửi cha mắng mẹ như Hồ Chí Minh gửi cán bộ sang Trung Cộng học cách đấu tố của Mao Trạch Đông? Việc làm vô đạo đức của Hồ Chí Minh là có mục đích tiêu diệt văn hóa tổ tiên, để rồi ngày nay xã hội Việt Nam thành địa ngục, đến nỗi thi sĩ cộng sản Bùi Minh Quốc phải than thở về cái xã hội cộng sản “nhìn vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa”. Còn Thái tử Lê Kiến Thành – con trai Lê Duẩn – cũng phải tởm lợm, lắc đầu cái chủ nghĩa xã hội thối tha, mục nát, sa đọa!


BM


Ông Ngô Đình Diệm được vua Bảo Đại mời sang Paris để đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng lãnh đạo Miền Nam. Ông Diệm tỏ ra ngần ngại vì biết tình thế hết sức khỏ khăn. Nhưng cuối cùng ông đành chấp nhận vì vua khẩn thiết kêu gọi trách nhiệm công dân đối với Tổ Quốc.

 

Ngày 7 tháng 7 năm 1954 ông Ngô Đình Diệm về nước để lãnh nhiệm vụ Thủ tướng, nhưng tiền Mỹ viện trợ vẫn qua tay Pháp, rồi Pháp mới chuyển giao cho Chính phủ để Thủ tướng điều hành việc nước. Do sự tranh đấu quyết liệt của Thủ tướng Ngô Đình Diệm, mãi tới năm 1955 Thực dân Pháp mới chịu trao quyền lãnh đạo cho Chính phủ Việt Nam và chấp thuận rút quân về Pháp. Mặc dầu Pháp là Đồng Minh của Mỹ, nhưng Pháp thù Mỹ không giúp cứu Điện Biên Phủ. Giận cá chém thớt, Pháp ra sức phá chính quyền Miền Nam. Cuộc đảo chánh do tay Pháp tổ chức năm 1960 thất bại, vì Mỹ không ủng hộ. Nhưng cuộc đảo chính ngày 1 tháng 11 năm 1963 thành công, vì Mỹ chủ mưu.

 

* Mặc dầu Hoa Kỳ đã chuyển vận gần một triệu dân Bắc vào Nam thoát khỏi sự tàn ác của cộng sản, nhưng chưa đủ để cho Miền Nam thức tỉnh trước hiểm họa cộng sản.


* Mặc dầu lãnh tụ của các đảng như Việt Quốc, Đại Việt, Duy Dân bị Hồ Chí Minh thủ tiêu, nhưng lãnh tụ kế thừa không đoàn kết với nhau để diệt cộng sản, lại âm mưu lật đổ chính quyền.

 

* Mặc dầu cộng sản coi tôn giáo là thuốc phiện, nhưng lãnh tụ Phật giáo nắm đa số dân tộc, đã bị cộng sản sai khiến, gây nên xáo trộn chính trị liên tục ở hậu phương. 

 

Ngay cả Quân Đội Quốc Gia được Thực dân Pháp đào tạo cũng không ý thức hiểm họa cộng sản. Các khóa sinh Không Quân Việt Nam khi đang thụ huấn quân sự tại Pháp nghe tin Việt Minh chiến thắng Điện Biên Phủ, thì tỏ ra vui sướng reo hò mừng rỡ, tung nón lên cao một cách đầy hứng khởi, bất chấp mình đang ở phía tự do chống cộng sản, là một thí dụ cho thấy họ bị quỷ ám. Trong lúc quân đội hai phe giao tranh, dân chúng đều chạy về phía Quốc gia lánh nạn cũng không làm cho bọn trí thức mang đầu óc thân Cộng thức tỉnh.


BM


Theo sự thỏa thuận của Hiệp định Genève năm 1954, người ở Bắc vĩ tuyến 17 không thích chế độ cộng sản thì “di cư” vào Nam. Người nào ở Nam vĩ tuyến 17 thích cộng sản thì tập kết ra Bắc. Nhưng đấy là trên lý thuyết. Chỉ có Việt Cộng phái cán bộ ngăn cản người Bắc “di cư” vào Nam, nhưng Chính phủ Miền Nam không ngăn ai tập kết ra Bắc. Việt Cộng có kế hoạch chỉ thị cán bộ lấy phụ nữ Miền Nam càng nhiều càng tốt để gieo hạt giống đỏ. Lê Duẩn cũng công khai lên đường tập kết, nhưng đến bến tàu khác thì bí mật xuống để ở lại và xây dựng hạ tầng cơ sở cho cuộc xâm lăng Miền Nam.

 

Tổng thống Ngô Đình Diệm có một thời gian bình yên để kiến thiết đất nước. Từ một xứ sở hoang tàn do chiến tranh, Tổng thống Diệm đã biến Saigon thành hòn ngọc Viễn Đông. Ông được thế giới ca ngợi là vị lãnh tụ tài ba sánh với Thủ tướng Nehru của Ấn Độ. Công du Hoa Kỳ, ông được đón tiếp trọng thể.

 

Nhưng tới năm 1960 bọn tay sai Thực dân Pháp như Vương văn Đông, Trần Đình Lan làm cuộc đảo chánh là dấu hiệu cuộc chiến từ kẻ nội thù bắt đầu mở màn. Cùng năm 1960, Việt Cộng ra Nghị quyết ngày 20 tháng 12 thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam thì bộ máy chiến tranh xâm lăng của Việt Cộng bắt đầu chuyển động.

 

Tổng thống De Gaulle của Pháp hận Tổng thống Franklin Roosevelt coi thường mình trong thời Đệ Nhị Thế Chiến, lại thêm nỗi hận Mỹ không giúp Pháp thắng trận Điện Biên Phủ, nên Pháp luôn luôn âm mưu phá Mỹ bằng nhiều cách, như đề nghị trung lập hóa bán đảo Đông Dương là một. Cố vấn chính trị của Tổng thống John Kennedy là Averell Harriman, có vợ người Pháp, để nghị trung lập hóa Lào và được Tổng thống Kennedy chấp thuận. Tổng thống Diệm chống, vì trung lập hóa Lào là giúp Việt Cộng dùng Lào để đưa quân và vũ khí vào Nam dễ dàng. Biết giữa Mỹ và Việt Nam có sự xung đột, cáo già Hồ Chí Minh nhờ Ủy hội Quốc tế Kiểm soát đình chiến mang một cành đào vào Nam chúc Tết Tổng thống và một bức thư đề nghị “anh em hai miền” nên thương thảo với nhau để tiến tới thống nhất xứ sở trong hòa bình.

 

Cuộc họp bí mật giữa ông Cố vấn Ngô Đình Nhu và Phạm Hùng xảy ra tại rừng Tánh Linh. Mỹ cho rằng Tổng thống Diệm phản bội mình, bí mật họp với Việt Cộng mà không cho mình hay biết. Thật ra, đó là trò phản gián, tình báo do Mao Trạch Đông bày cho Hồ Chí Minh để phân hóa giữa Mỹ và Việt Nam. Để trừng phạt Tổng thống Diệm, Mỹ liền dùng Trí Quang khuấy động về mặt chính trị, dưới danh nghĩa bảo vệ đạo pháp; mặt khác Mỹ bỏ tiền ra mua chuộc Tướng lãnh làm cuộc tạo phản. Mỹ tưởng rằng sau khi giết ông Diệm, Trí Quang sẽ ngưng đội lốt tôn giáo để gây bất ổn chính trị và Mỹ tưởng có thể sai khiến các Tướng lãnh bình định được tình hình như ý mình muốn. Mỹ đã lầm to, vì đánh giá sai!

 

Không ngờ Trí Quang vẫn tiếp tục “tranh đấu vì đạo pháp” và Tướng lãnh Việt chỉ đấu đá nhau, hết đảo chánh đến chỉnh lý mà không cần biết nguy cơ mất nước vào tay Việt Cộng đang cận kề. Mỹ dùng Tướng lãnh đảo chính ông Diệm, rồi Mỹ mạt sát Tướng lãnh Việt Nam  là lũ côn đồ giết anh em ông Diệm một cách dã man.  Ngoài ra, Tướng Dương văn Minh, Chủ tịch Hội đồng Quân nhân Cách mạng, sau khi lật đổ chế độ, ra lệnh dẹp bỏ Ấp Chiến Lược mà Mỹ không thấy ý đồ của Dương văn Minh nhằm dâng Miền Nam cho Việt cộng, thì tình báo của Mỹ quá yếu.

 

Sau đây là cái “video clip” về cuộc phỏng vấn của Cựu Bộ trưởng Lâm Lễ Trinh với Cựu Tổng Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Nguyễn văn Y chứng tỏ Tướng Dương văn Minh là Việt Cộng nằm vùng:


BMhttps://www.youtube.com/watch?v=eq6jfKxEPW4

 

Anh em Tổng thống Ngô Đình Diệm bị bọn côn đồ (“Thugs” là chữ của Tổng thống Lyndon Johnson dùng để chỉ các Tướng lãnh đảo chánh) giết là vì yêu đất nước và dân tộc Việt Nam. Giá như ông Diệm biết rằng chung quanh ông là một bọn phản phúc, thì hãy giao cái đất nước bất hạnh này cho Mỹ muốn làm gì thì làm và đi ra ngoại quốc sống. Bởi vì ông Ngô Đình Nhu đã tiên đoán trong cuốn sách “Chính Đề Việt Nam” rằng nếu chính thể này sụp đổ, thì chỉ một thập niên sau, cộng sản Bắc Việt sẽ chiếm toàn thể lãnh thổ!

 

Năm 1966, Trí Quang xúi giục Tướng Nguyễn Chánh Thi chống lại Chính quyền Trung Ương, Thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ phái ba ông Tướng Nguyễn văn Chuân, Huỳnh văn Cao và Tôn Thất Đính ra dẹp. Cả ba đều chịu thua. Về sau, đích thân Tướng Kỳ và Tướng Loan, hai ông Tướng Không Quân, ra dẹp thì mới yên, đủ chứng tỏ Tướng của ta bất tài. Thêm một điểm nữa để anh em chiến sĩ nhận định: Vì không thấy Việt Nam có Tướng tài, có chiến công hiển hách, nên trong dân gian mới có câu ca tụng “Nhất Thắng, nhì Chinh, tam Thanh, tứ Trưởng” để chỉ Tướng Nguyễn Đức Thắng, Tướng Phan Trọng Chinh, Tướng Nguyễn Viết Thanh, Tướng Ngô Quang Trưởng là những vị Tướng trong sạch, thì chẳng khác gì chê các Tướng khác không trong sạch. Không có Tướng tài, đành vinh danh Tướng sạch vậy! Thật tội nghiệp cho các chiến sĩ trẻ Việt Nam thiện chiến, gan dạ không may có cấp chỉ huy tồi!

 

Nhận thấy khả năng Tướng lãnh của mình như thế, tình hình chính trị bị rối ren do Việt Cộng khuấy động, Thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ hô hào Bắc Tiến để lên tinh thần quân sĩ.  Ông cho tôi biết trong cuộc họp riêng tư với Tổng thống Lyndon Johnson tại Honolulu, ông khẩn thiết yêu cầu Mỹ trang bị cho Việt Nam vũ khí tối tân và Mỹ yểm trợ Không Quân, Hải Quân cho Quân Lực Việt Nam tiến đánh ra Bắc. Nhưng Johnson không tán đồng, vì sợ Trung Cộng nhảy vào can thiệp, chiến tranh lan rộng sẽ có nguy cơ trở thành Thế giới Chiến tranh thứ III.

 

Nếu tôi nói lãnh đạo Mỹ thua Việt Cộng là vì ngu, chắc chắn độc giả sẽ cho tôi ngạo mạn. Xin kể câu chuyện này để quý vị hiểu rằng không cứ là thông thái, thì biết hết mọi việc. Nhà bác học Albert Einstein yêu cầu người thợ mộc đục hai cái lỗ, một lớn một nhỏ, ở cửa để cho con mèo mẹ và mèo con chui ra chui vào. Người thợ mộc hỏi: “Tại sao phải cần hai lỗ? Một lỗ lớn là đủ cho mèo mẹ, mèo con chui vào, thưa Ngài?” Nghĩ một lúc, nhà bác học vò đầu suy nghĩ một hồi lâu, rồi mới nhận ra mình tối dạ hơn anh thợ mộc!

 

Mỹ ngu vì có sức mạnh mà không sử dụng giống như Tướng Douglas MacArthur đã đánh bại quân Bắc Hàn và chí nguyện quân Trung Cộng. Sau khi lật đổ chế độ Đệ Nhất Cộng Hòa, tình hình chính trị, quân sự Việt Nam trở nên bết bát. Đáng lý ra, chính Mỹ phải tự mình diệt Việt Cộng, nơi bắt nguồn cuộc xâm lăng Miền Nam. Trái lại, Mỹ áp lực Tướng Kỳ tổ chức bầu cử Quốc Hội Lập Hiến thể theo sự đòi hỏi của Ấn Quang để dựng nền Đệ Nhị Cộng Hòa là thất sách. Bởi vì vấn đề tự do dân chủ không thể là giải pháp để chiến thắng cuộc chiến tranh Việt Nam! Đối với cộng sản, ta phải diệt bằng sức mạnh đang có.Hòa đàm với cộng sản là tự sát!

 

Mỹ đã bị cộng sản dụ vào sách lược “Chiến Tranh Nhân Dân”, tự mình hủy bỏ ưu thế sức mạnh tốc chiến tốc thắng. Chiến tranh dai dẳng là nguyên nhân khiến cho phong trào phản chiến ra đời. Tất nhiên chính phủ phải đàn áp bạo loạn. Đó là thời cơ vàng để cho cộng sản áp dụng lời dạy “Nơi nào có bất mãn, nơi đó có nổi dậy đấu tranh”. Việt Cộng dám huênh hoang tuyên bố chúng sẽ đánh bại Mỹ tại Washington DC là vì chúng biết cộng sản quốc tế đang lũng đoạn nước Mỹ. Tưởng rằng giúp cho Tàu giàu lên thì Tàu từ bỏ chủ nghĩa cộng sản là hết sức sai lầm. Chủ trương của cộng sản là diệt Mỹ để làm bá chủ thế giới. Khẩu hiệu “Trường kỳ mai phục, nhất định thắng lợi” là ý đồ không lay chuyển của cộng sản. Cho nên cái bắt tay của Nixon với Mao Trạch Đông là bước đầu Mỹ rước quỷ sứ vào nhà để cho cộng sản mai phục. Tư tưởng phản chiến với câu khẩu hiệu “Make Love. Not War” được khai thác tối đa làm cho thanh niên trở nên trụy lạc, nghiện ma túy và xa rời giáo lý Thiên Chúa. Lớp người lãnh đạo nước Mỹ ngày hôm nay, gồm cả Dân Chủ lẫn Cộng Hòa, là những sinh viên của thời 1960 mang tư tưởng xã hội cộng sản. Nhất là Truyền thông Mỹ phần lớn là học trò của Walter Cronkite, một nhà báo nổi danh về tư tưởng chống chiến tranh diệt Cộng ở Miền Nam.

 

Có quan điểm cho rằng Mỹ dùng thế cờ thí con chốt Việt Nam để bắt con xe Trung Cộng nhằm phân hóa khối cộng sản Liên Xô – Trung Cộng. Tôi cho rằng quan điểm đó không chính xác. Bởi vì bao lâu thế cờ thí chốt bắt xe của Mỹ làm cho Trung Cộng bị chiếu bí, thì mới gọi là nước cờ cao. Đằng này, nội tình nước Mỹ đang phân hóa trầm trọng. Khẩu hiệu “Black Lives Matter” chẳng khác gì khẩu hiệu “Đấu Tranh Vì Đạo Pháp” của bọn thầy tu đội lốt làm sụp đổ Việt Nam Cộng Hòa.


BM


Tôi không phải là người bi quan trước thời cuộc. Với cái đà hủy hoại nước Mỹ mà đảng Dân Chủ đang thi hành, với đảng viên Cộng Hòa phản bội, với Tướng Mark Milley Tổng Tham Mưu trưởng Liên Quân (Joint Chief Staff) không thấy chủ trương phân biệt chủng tộc là do âm mưu của cộng sản, với cơ quan FBI, CIA làm tay sai cho Trung Cộng, tôi khẳng định ra nước Mỹ sẽ sụp đổ giống như Việt Nam Cộng Hòa.

 

Do đó, tôi có thể kết luận mà không sợ sai lầm rằng Mỹ chết vì không kết thúc chiến tranh Việt Nam bằng sức mạnh quân sự của mình, lại giao trách nhiệm cho Việt Nam Cộng Hòa – một dân tộc không ý thức hiểm họa cộng sản – để chống lại toàn khối cộng sản.

 

 

 

Bằng Phong Đặng văn Âu

***

Peter Navaro “Khắc tinh của Hán cộng”

https://baomai.blogspot.com/

Nếu Trung cộng bị suy tàn, tan rã do thất bại trên chiến trường thương mại thì công lớn nhất chính là giám đốc của Hội đồng Thương mại Quốc gia Nhà trắng - giáo sư kinh tế và chính sách công Peter Navaro, tác giả của cuốn sách "Death by China: Confronting the Dragon - A Global Call to Action" tạm dịch là "Chết bởi Trung cộng - Ðương đầu với con Rồng - Lời kêu gọi Hành Ðộng Toàn Cầu". Cuốn sách này có sự đóng góp của Greg Autry,

***

Khi người Mỹ quá hiểu về CS, Tập sao lừa dối được Trump

baomai.blogspot.com  

Nếu chỉ cắm đầu vào "đọc mà không hiểu" thuyết giáo của Khổng Khâu, Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội với đặc sắc Trung cộng trong thời đại mới thì người đọc sẽ trở thành con nghiện, ngáo đá như những ai đã từng mê muội khi đọc về Marx và Lenin mà không hiểu về nó. Thực tế này đã không chỉ diễn ra tại các nước có quan hệ mật thiết với Trung cộng, tại giới bình dân, học thuật,... mà nó còn diễn ra mạnh mẽ ngay giới chính khách Mỹ, rơi đúng ngay vào những nghị sĩ Dân chủ cực đoan.

https://baomai.blogspot.com/

Giá xăng tăng lên mức cao nhất trong vòng 7 năm
Nói dối không chớp mắt
Trung cộng núp bóng mặt trận tuyên truyền toàn cầu để tẩy não phương Tây
Vì thế ... bữa ăn bị dừng lại....
Lái ô tô đi tán Gái
Tại sao việc nhỏ trở thành phiền toái lớn?
Chuyển đổi giới tính đang hủy hoại thế hệ trẻ
Đàn Ông _ Đàn Bà
Trump phản ứng trước tuyên bố của William Barr
Mức độ tin cậy truyền thông Hoa Kỳ
Nhà có hoa Anh Đào
Thêm bằng chứng cho thấy TikTok bị quản lý bởi công ty Trung cộng
Trung cộng và mối kết giao với tội phạm ở Canada
Lợi _ hại của thực phẩm công nghiệp so với đồ tươi tự nhiên
Những người theo chủ nghĩa Marx có cái nhìn mờ nhạt về ‘nguyên tắc dân quyền’
Rudy Giuliani _ Hoa Kỳ không còn là Hoa Kỳ nữa!
Thực phẩm tự nhiên giúp tiêu mỡ bụng
Đường ruột khỏe mạnh _ cuộc sống hạnh phúc
Khoảng cách sức mạnh quân sự giữa Hoa Kỳ và Trung cộng lớn như thế nào?
Kevin McCarthy gửi cho các đảng viên Cộng Hòa

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.