Thursday, July 30, 2020

VC đút đầu vào thòng lọng của Mỹ khi trả hết nợ của VNCH

image

Thấy bạn bè Facebook đưa tin từ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA hôm 28/7/2020  và Trương Quốc Huy với nội dung "Chính phủ Hà Nội trả xong món nợ kế thừa từ Việt Nam Cộng Hòa".

 

Nói thiệt, sau khi đọc thấy những bản tin này, cá nhân tôi cảm thấy vui mừng vô cùng bởi vì điều này đã khẳng định Việt Nam Cộng Hòa đang phục hồi mạnh mẽ và sau khi tổng thống Trump tuyên bố thắng cử vào ngày 03/11/2020 này thì sự phục hồi của Việt Nam Cộng Hòa trở nên rõ ràng, thực tế hơn. Sau đây tôi xin phân tách ngắn gọn và đăng lại loạt bài đã viết vào tháng 9/2019 với tiêu đề "QUYỀN KẾ THỪA HỢP PHÁP LÀ KHÚC XƯƠNG ĐANG MẮC CỔ SONG CỘNG".


image

  

Năm 1994, Bill Clinton đã bãi bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận Việt cộng và tới năm 1995 thì Bill Clinton tuyên bố bình thường hóa quan hệ với Việt cộng theo kịch bản của Tàu cộng vì sau khi Liên Sô chính thức sụp đổ vào năm 1991 thì Việt cộng đã hoàn toàn thần phục, lệ thuộc vào Tàu cộng theo mật ước Thành Đô năm 1990 với quyết tâm của chóp bu Việt cộng lúc bấy giờ là tên Mười Cúc - Nguyễn Văn Linh rằng "biết theo Tàu cộng là mất nước nhưng thà mất nước còn hơn mất đảng".

 

Để thuyết phục Quốc Hội Hoa Kỳ bãi bỏ lệnh cấm vận và bình thường hóa quan hệ với Việt cộng, chánh quyền Bill Clinton buộc phải "tính nợ" ở Việt Nam trước năm 1975 mà phía Việt Nam Cộng Hòa đã vay chánh phủ Hoa Kỳ trước đó để tái thiết đất nước, phát triển kinh tế cũng như việc buộc Việt cộng phải hoàn trả lại tài sản của công dân Hoa Kỳ ở Miền Nam do Việt cộng đánh cướp Miền Nam ngày 30/4/1975 và tiện tay cướp luôn của họ.


image

  

Lúc đầu phía Việt cộng không chịu trả tiền theo yêu cầu của Mỹ nhưng bị Tàu cộng ép phải nghe theo nên Việt cộng đã chấp nhận trả tiền cho Hoa Kỳ theo yêu cầu của Quốc Hội Hoa Kỳ. 


Lý do mà Việt cộng không muốn trả tiền cho Hoa Kỳ là vì nếu nó trả thì nó đã mặc nhiên công nhận Việt Nam Cộng Hòa là một nhà nước hợp pháp, hợp theo các công ước quốc tế. Vì Việt Nam Cộng Hòa là một nhà nước hợp pháp nên những khoản vay nước ngoài, vay quốc tế để xây dựng đất nước sẽ vĩnh viễn không bị mất đi ngoại trừ đất nước đó biến mất trên quả địa cầu. Điều này nó tương tự như việc Mỹ có ý định đòi lại món nợ hơn 1 ngàn tỷ Mỹ kim do nhà Thanh phát hành công phiếu ghi nợ có lãi để xây dựng đường sắt và dù nhà Thanh đã mất đi nhưng đất nước Trung Hoa vẫn còn đó thì công dân và các thể chế tồn tại trên đất nước này phải có trách nhiệm trả nợ mà tiền nhân đã vay để xây dựng đất nước.


image

  

Việc Việt cộng chấp nhận trả nợ mà Việt Nam Cộng Hòa đã vay để xây dựng đất nước đã khẳng định rằng Việt cộng công nhận Việt Nam Cộng Hòa là một nhà nước hợp pháp, hợp hiến, chánh danh, chánh nghĩa chớ không làm là ngụy quân, ngụy quyền, tay sai bán nước như mỏ chó tụi nó sủa suốt mấy chục năm nay.

 

Việt cộng thừa biết nếu nó chấp nhận trả nợ cho Hoa Kỳ thì nó đã chính thức công nhận Việt Nam Cộng Hòa là một nhà nước hợp pháp, hợp hiến, chánh danh, chánh nghĩa. Nhưng trong bối cảnh lúc đó buộc Việt cộng không còn sự lựa chọn nào khác bởi vì chỗ dựa của Việt cộng là Liên Sô đã tan thành mây khói buộc tội đồ Nguyễn Văn Linh phải quay lại liếm gót Tàu cộng với quan điểm "theo Tàu còn đảng, mất nước nhưng không theo Tàu thì mất đảng mà đảng là trên hết". 


image


Đồng thời, phía Bill Clinton cũng nói với Việt cộng rằng Mỹ sẽ không bao giờ có ý định lật đổ Việt cộng vì nước Mỹ đang đi theo chủ thuyết "toàn cầu hóa, tất cả là bạn bè". Phía Tàu cộng thì làm công tác tư tưởng cho Việt cộng rằng "vài thập kỷ tới Tàu cộng sẽ thống trị thế giới thì lo gì bị Mỹ đưa Việt Nam Cộng Hòa trở lại để thay thế Việt cộng". Vậy là Việt cộng vui vẻ chấp nhận thay mặt Việt Nam Cộng Hòa trả nợ cho Mỹ phần tiền mà Việt Nam Cộng Hòa đã vay để tái thiết Miền Nam được Quốc Hội Mỹ chuẩn thuận.

 

Nếu mọi việc trơn tru như Bill Clinton và Tàu cộng và sau này là Obama và Tàu cộng toan tính thì không có việc gì xảy ra khiến cho Việt cộng và Tàu cộng bị rơi vào cảnh xương mắc họng khi Việt cộng trả nợ thay cho Việt Nam Cộng Hòa. Đằng này cục diện đã hoàn toàn thay đổi khi ông Trump lên làm tổng thống Hoa Kỳ với quyết tâm đánh sập Tàu cộng, xóa sổ chủ nghĩa xã hội quái thai thì khúc xương kế thừa lại đâm ngay trong cổ họng của Việt cộng và Tàu cộng mà khúc xương nhọn hoắt, cứng ngắt này chính là cái Hiệp định Ba Lê 1973.


image

  

Rất dễ hiểu, nếu Việt cộng không chấp nhận trả nợ thay cho Việt Nam Cộng Hòa vì theo nó Việt Nam Cộng Hòa đã bị nó xóa sổ sau khi xé bỏ Hiệp định Ba Lê 1973 thì Việt Nam Cộng Hòa theo quan điểm của Việt cộng là một thể chế không chánh danh, chánh nghĩa, là một nhà nước phi pháp nên không biết tính kế thừa hợp pháp. Ngược lại, vì Việt cộng đã chấp nhận trả nợ cho Hoa Kỳ phần nợ mà Việt Nam Cộng Hòa đã vay để xây dựng đất nước thì rõ ràng Việt Nam Cộng Hòa là một nhà nước hợp pháp, hợp hiến nhưng đã bị Việt cộng bức tử bằng hành vi cướp đoạt phi pháp, xé bỏ Hiệp định Ba Lê 1973.

 

Nói cách khác, khi Việt cộng đã chấp nhận trả nợ cho Hoa Kỳ phần tiền Việt Nam Cộng Hòa đã vay chánh phủ Hoa Kỳ để xây dựng đất nước thì rõ ràng Việt cộng đã công nhận Việt Nam Cộng Hòa là một nhà nước hợp pháp, hợp hiến đã được khẳng định tại Hiệp định Geneva 1954 và được kế thừa tại Hiệp định Ba Lê 1973. Miền Nam là của Việt Nam Cộng Hòa, Việt cộng dùng võ lực cướp Miền Nam, đuổi Việt Nam Cộng Hòa ra khỏi Miền Nam thì nợ nần của Miền Nam do Việt Nam Cộng Hòa đại diện đi vay để xây dựng Miền Nam dĩ nhiên Việt cộng phải trả thay và việc trả thay này đã chứng minh Việt cộng đã cướp Miền Nam một cách ngang ngược, phi pháp.


image

  

Việt Nam Cộng Hòa bị Việt cộng cướp mất Miền Nam thì Việt Nam Cộng Hòa có quyền đi kiện Việt cộng mà bằng chứng rõ ràng nhứt đó là cái Hiệp định Ba Lê 1973 với việc Việt cộng đã công khai công chính Việt Nam Cộng Hòa là nhà nước hợp pháp, hợp hiến ở Việt Nam bằng chứng là Việt cộng đã phải trả dứt nợ vay của Việt Nam Cộng Hòa. 

 

Một hình tượng dễ hiểu hơn đó là dải đất hình chữ S của dân tộc Việt Nam do dân tộc Việt Nam làm chủ nhưng do bối cảnh lịch sử nên nó tạm chia ra 2 phần, Bắc phần do Việt cộng quản lý và Nam phần do Việt Nam Cộng Hòa quản lý. Vì thằng anh em xấu bụng ở Bắc phần muốn cướp luôn quyền quản lý của người anh em ở Nam phần nên nó đã xé bỏ cái giấy phân chia tài sản là cái Hiệp định Geneva 1954 được kế thừa tại Hiệp định Ba Lê 1973 để cướp nhà, đuổi người anh em Việt Nam Cộng Hòa ra khỏi nhà. Nhưng vì Việt Nam Cộng Hòa đã lấy tư cách là người quản lý Miền Nam để vay tiền Hoa Kỳ về xây dựng Miền Nam nên dù cho Miền Nam do ai quản lý sau này cũng đều có trách nhiệm phải trả nợ vì Việt Nam Cộng Hòa là chủ sở hữu hợp pháp Miền Nam.


image

  

Nhà tao tao đang ở hợp pháp, mày ỷ thế xua quân đuổi tao ra khỏi nhà vì đồng minh của mày lúc đó mạnh còn đồng minh của tao lúc đó còn nhiều viết phải lo nên bỏ tao một mình bị tụi mày đuổi đánh, cướp nhà. Nay giấy tờ quyền sở hữu nhà của tao còn đó và đồng minh của mày là Tàu cộng nay chính thức trở thành kẻ thù nguy hiểm của Hoa Kỳ và thế giới thì tao sẽ đi kiện mày để đòi lại những gì mày đã cướp của tao. Đòi chắc chắn sẽ được. Thằng nào mở miệng nói Việt Nam Cộng Hòa vĩnh viễn không phục hồi được thì nó chính là Việt cộng nằm vùng không sai chút nào cụ thể là cộng phỉ con Trương Quốc Huy và tên Trần Nhật Phong và nhiều kẻ khác nữa.

 


 

Tran Hung


last days in vietnam documentary GIF by PBS

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.