Friday, July 17, 2020

Vui hưởng tuổi già

BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM

 

Buồn cho cái Tuổi Già

BM

Những lợi thế sức khỏe của tuổi già

BM
Với hơn 800 triệu người trên 60 tuổi và số người từ trăm tuổi trở lên còn nhiều hơn cả dân số của Iceland (khoảng 329.000 người), thế giới phải chuẩn bị đối mặt với các hậu quả kinh tế và xã hội của việc này.


Tuổi già

BM

Tuổi già hải ngoại và niềm vui Internet

BM
Ngày nay việc sử dụng Internet được xem như là một phần trong sinh hoạt hằng ngày của đa số chúng ta. Internet là tai mắt và đồng thời cũng là sợi dây liên lạc (email, chat) giữa mọi người với nhau.

Tuổi già là thời sung sướng nhất

BM
Khi đã lớn tuổi, thì con người được nhiều tự do hơn, được thong thả hơn để sống. Không còn phải như em bé bị cha mẹ ép buộc, bây giờ thì muốn làm chi thì làm, muốn thức khuya dậy sớm gì, cũng chẳng còn ai la mắng dọa nạt, rầy la. Nếu vợ vì thương, sợ mất sức khỏe, thì cũng cằn nhằn chút chút thôi, mình không nghe thì cũng chẳng bị roi đòn gì.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.