Saturday, September 28, 2019

Tôi viết cho Bạn, cho Quê Hương, cho Đất Nước

BM
Có lễ trên thế giới này, không một đất nước nào nhiều oan hồn như Việt Nam.

Chỉ một dãi đất nhỏ hình chữ S này, nhưng oan hồn thì dày đặc. Với bao nhiêu xác chết do chiến tranh gây ra qua những tuyên truyền ác độc như lời bài " Quốc Ca " mô tả là " Đường Vinh Quang Xây Xác Quân Thù" cho đến khi hơn 40 năm đất nước thống nhất với hàng triệu người chết do đấu tố, do tai nạn giao thông, do chết trong đồn công an, do đánh chém cướp bóc ....

BM
  
Thì đây, oan hồn thai nhi ngập tràn bởi những chủ trương ác quỷ của chế độ. Từ việc cấm sinh con thứ 3, từ văn hoá trọng nam khinh nữ, từ việc giáo dục một nền văn minh đồi trụy, hướng dẫn giới trẻ đi theo một đường hưởng tư tưởng vô thần, đến việc đưa khoa học vào giết người và vì vậy những đứa trẻ chưa một lần được nhìn thấy mặt trời đã phải chết dưới những chính sách ác quái của chế độ này.

BM
BM

Mẹ ơi xin đừng giết con, con muốn được sống, con là con của mẹ mà, cho con được cơ hội làm người..... những đứa trẻ vô tội kia vẫn kêu van tha thiết để dù một lần được nhìn thấy mặt trời, nhìn thấy vũ trụ này mà vẫn không kêu nổi khi tiếng nó chưa thể hét vang lên và tiếng lòng của người mẹ thì đã chết khi được tuyên truyền giết con mình một cách thô bạo dưới bàn tay ác quỷ của chế độ vô thần.

BM

Tiếng lòng yêu thương của người mẹ gần như đã chấm dứt và sự vô cảm của người mẹ đã lên ngôi khi không nghe tiếng con mình và sẵn sàng giết chết đứa con dù nó tha thiết van xin.

BM
  
Bạn ơi, hãy nhìn lại chính mình, nhìn lại đất nước này và hãy nhìn xem tiếng kêu van của các oan hồn mà có thể bạn là một trong những người đã tạo ra.Hung Tran

BM

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.