Sunday, July 12, 2020

Sự khác biệt...

BM

10 sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ

BM

Đàn ông và phụ nữ đã khác biệt ngay từ lúc mới sinh ra. Hãy cùng khám phá sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ qua việc phân tích bộ não con người dưới đây:

Sự khác biệt giữa “Chiếm” và “Giải Phóng”

BM

Sự khác biệt giữa “thực tế” và “thực dụng”

 BM

Sự khác biệt giữa chợ Bến Thành (Sài Gòn) và chợ Đồng Xuân (Hà Nội)

BM
Không phải ngẫu nhiên mà đến chợ Bến Thành (Sài Gòn), người ta sẽ dễ dàng bắt gặp rất nhiều du khách nước ngoài đến đây “tham quan”, mua sắm. Tất cả đều có lý do, và lý do ấy có thể sẽ khiến bạn ngạc nhiên.

Sự khác biệt giữa người nước ngoài và người nhập cư

Người nước ngoài được xác định một phần bởi tính tạm thời của việc lưu lại của họ ở nước ngoài

Nói đúng ra thì người nước ngoài là gì? Khi nào thì một người nước ngoài là (hoặc không là) một người nhập cư?

Sự khác biệt giữa phương Tây và phương Đông

BM
Sự khác nhau trong đời sống, xã hội, lối suy nghĩ, cách hành động giữa người phương Đông, phương Tây được thể hiện thú vị trong bộ ảnh 'Đông Tây gặp gỡ'.

Sự khác biệt giữa Vi trùng (Viruses) và Vi khuẩn (Bacteria)

baomai.blogspot.com

Virus và vi khuẩn đều là những nguyên nhân gây bệnh chủ yếu khi hệ miễn dịch của con người bị suy yếu.

Sự khác nhau trong văn hóa ứng xử giữa Sài Gòn và Hà Nội

BM
Từ nhiều năm qua báo chí thường xuyên nhắc nhở tới cách ứng xử của người dân qua những hành xử thông thường nơi công cộng hoặc các hành động mang tính văn hóa giữa cộng đồng.

BM

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.