Friday, September 13, 2019

Không có gen nào liên quan đến đồng tính

BM
Một nghiên cứu gen lớn kết luận rằng di truyền là một yếu tố, nhưng yếu tố này không xác định khuynh hướng tình dục của con người.

Một phân tích gen của gần nửa triệu người đã đưa đến kết luận không có "gen đồng tính" duy nhất.

Nghiên cứu này, được công bố trên tạp chí Science, sử dụng dữ liệu từ UK Biobank và 23andMe, tìm thấy một số gen biến thể liên quan đến quan hệ đồng tình.

Nhưng các gen này chỉ ảnh hưởng tối đa 25% hành vi đồng tính.

Nhóm vận động GLAAD cho biết nghiên cứu trên khẳng định "không có đủ chứng cớ để kết luận là bẩm sinh hay sự nuôi dưỡng ảnh hưởng bao nhiêu đến cách hành xử của người đồng tính nam hay đồng tính nữ".

BM
  
Các nhà nghiên cứu đã quét bộ gen - toàn bộ cấu trúc di truyền - của 409.000 người đăng ký dự án Biobank của Anh và 68.500 đăng ký với công ty di truyền 23andMe.

Người tham gia cũng được hỏi họ là người đồng tính tuyệt đối hay vẫn có thêm bạn tình khác giới.

Các nhà nghiên cứu của Harvard và MIT đi đến kết luận rằng gen di truyền có thể giải thích được từ 8% đến 25% cách hành xử của người đồng tính trên toàn bộ dân số, khi toàn bộ bộ gen được xem xét.

Đặc biệt họ tìm thấy năm biến thể cụ thể của gen có liên quan đến hành vi đồng tính, bao gồm một biến thể liên quan đến sinh học cho mùi và những biến thể khác đối với hoóc môn giới tính.

Nhưng tổng hợp lại, năm biến thể này cũng chỉ ảnh hưởng dưới 1% hành vi đồng tính.

Không thể dự đoán

BM
  
Ben Neale, phó giáo sư thuộc Đơn vị Di truyền học Phân tích và Dịch thuật tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, một trong những nhà nghiên cứu, cho biết: "Di truyền học chỉ giải thích chưa được một nửa các hành vi tình dục, nhưng dẫu sao, nó vẫn là một yếu tố góp phần rất quan trọng.

"Không có gen đồng tính duy nhất và xét nghiệm di truyền để xem một người có khuynh hướng có quan hệ đồng tính không sẽ không hiệu quả.

"Thật sự là không thể dự đoán hành vi tình dục của một cá nhân từ bộ gen của họ."

BM
  
Fah Sathirapongsasuti, nhà khoa học cao cấp tại 23andMe, nói thêm; "Đây là một phần tự nhiên và bình thường của sự biến thể trong loài người chúng ta và điều đó cũng sẽ hỗ trợ quan điểm là chúng ta không nên thử và phát triển"cách chữa'' cho người đồng tính. Làm thế không mang lại lợi ích cho bất cứ ai. "

David Curtis, giáo sư danh dự tại Viện Di truyền học UCL, thuộc London College, cho biết: "Nghiên cứu này cho thấy rõ ràng rằng không có cái gọi là" gen đồng tính ".

"Không có gen biến thể nào trong dân số có ảnh hưởng đáng kể đến xu hướng tình dục.

"Thay vào đó, những gì chúng ta thấy được là có nhiều biến thể liên quan rất khiêm tốn đến khuynh hướng tình dục.

BM
  
"Ngay cả khi đồng tính luyến ái không thể xác định được bằng gen, như nghiên cứu này cho thấy, điều đó không có nghĩa là đồng tính không phải là một phần bẩm sinh và không thể thiếu trong tính cách của một cá nhân."

Zeke Stokes, từ tổ chức vận động truyền thông LGBT GLAAD, nói: "Nghiên cứu mới này xác nhận lại sự hiểu biết của chúng ta từ lâu rằng không thể kết luận được là bẩm sinh hay môi trường nuôi dưỡng ảnh hưởng đến cách một người đồng tính nam hay đồng tính nữ cư xử."

BM

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.