Tuesday, September 18, 2018

Cộng sản sợ nhất

https://baomai.blogspot.com/

Sự thật 

https://baomai.blogspot.com/

Bởi sự thật về cộng sản là lũ đần độn, vô học, vô giáo dục, chỉ giỏi hại đạo, hại dân, hại Nước, và bán Nước. Đó là lý do chúng độc quyền truyền thông để tha hồ lừa gạt nhân dân. Ai can đảm nói sự thật thì bị chúng chửi bới, gán cho đủ các thứ tội tưởng tượng;  chúng còn đánh, đá, lôi kéo vào nhà tù, hoặc giết chết.

Trí thức

https://baomai.blogspot.com/

Trí thức là người khó bị cộng sản lừa gạt, là người dễ nhìn thấy những sai trái của cộng sản. Đó là lý do chúng tiêu diệt trí thức và dùng toàn loại đầu bò, và chủ trương ngu dân để dễ cai trị.

Công Giáo

https://baomai.blogspot.com/

Là tôn giáo hữu thần, không chấp nhận tà thuyết vô thần, không chấp nhận cái ác, sự dối trá.

Từ xa xưa và cho đến tận thế, Công Giáo vẫn là lực lượng chống lại cái ác, sự dối trá mạnh mẽ.

Đó là lý do cộng sản lập ra nhiều tổ chức và mua chuộc nhiều kẻ mê danh, mê tiền, chỉ với một mục đich vu khống, bịa đủ các thứ tội không có trong thực tế, để đánh phá Công Giáo. Những kẻ ngu si thì tin lời nói, sách vở, truyền hình ... của cộng sản.

Kết

https://baomai.blogspot.com/

Dưới mắt của Thiên Chúa, không ai giấu được điều gì. Sớm muộn, người lành và kẻ dữ sẽ được xét sử bởi Luật Trời:  “gieo thiện sẽ gặt thiện;  gieo ác sẽ gặt ác.”
Nguyễn thị Saigon

***

Cộng sản Việt Nam sợ gì nhất?

BM
Chủ nghĩa cộng sản (CNCS) là tấn bi kịch của nhân loại. Thật không may khi Việt Namchúng ta lại là một phần trong tấn bi kịch có lẽ là lớn nhất trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại đó.


https://baomai.blogspot.com/


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.