Wednesday, December 2, 2020

Lãnh đạo bảo thủ ở Hạ viện thúc giục TT Trump dùng mọi biện pháp pháp lý

 image

Hạ nghị sĩ Mike Johnson và Hạ nghị sĩ Jim Banks, cựu và tân Chủ tịch của Ủy ban Nghiên cứu Đảng Cộng Hòa của Hạ viện, khuyến khích TT Trump tiếp tục công khai bằng chứng về việc gian lận phiếu bầu trên diện rộng vào ngày bầu cử 3/11. 

 

Nghị sĩ Johnson nói: “Tôi là một luật sư hiến pháp và tôi đã nói chuyện với Tổng thống về điều này trong vài tuần qua, khuyến khích ông ấy sử dụng tất cả các biện pháp pháp lý, vì nó rất quan trọng”. Ông cũng nhấn mạnh rằng chưa bao giờ lại có sự gian lận ở quy mô lớn và rộng khắp như vậy. Ông cho biết ông liên tục nhận được các thông điệp từ cử tri: “Sát cánh cùng Tổng thống, đảm bảo cuộc bầu cử là công bằng”.


image

  

Ông Banks cho biết ngay khi Chủ tịch Pelosi lên nắm quyền ở Hạ viện, phía Dân Chủ đã giới thiệu một cách tượng trưng dự luật đầu tiên của mình, H.R.1 nhằm phổ thông hóa việc bỏ phiếu qua thư, tiến tới thúc đẩy tất cả các tiểu bang thực hiện hình thức bỏ phiếu này.

 

Ông cho rằng nên định ra các tiêu chuẩn cho các lá phiếu gửi qua thư, nếu không, chúng ta phải loại bỏ chúng hoàn toàn để bảo đảm tính toàn vẹn và an ninh của các cuộc bầu cử.

 

 

 

Mark Tapscott _ Bảo Trân 

image

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.